Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 31/03

Phiếu ôn tập ngày 31/3 môn tiếng Anh lớp 6

Bài tập tiếng Anh 6 ngày 31/3 trong thời gian nghỉ dịch Corona COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án với nội dung bao gồm nhiều từ vựng - ngữ pháp tiếng Anh xuất hiện trong bài học giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences with the present perfect or past simple forms of the verbs in the brackets.(Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

1. Last night, my parents (watch) ………….. a movie on TV.

2. It (not be)………………… cold yesterday.

3. They (go)………………… to Sa Pa twice.

4. …………… Lan (visit) …………… Eiffel Tower?

Task 2. Make sentences with provided words (Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý)

1. Nam / live / New York / for / ten years

……………………………………………………………………………………………………

2. you / know / most / modern city / the world/ ?

……………………………………………………………………………………………………

3. Don’t / play / football / the bedroom / the kitchen

……………………………………………………………………….…………………………..

Task 3. Put the words in the correct order (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1. like / why / cartoons / you / do /?

……………………………………………………………………….……………………………..

2. a / Pele / national / in / hero / Brazil / is

……………………………………………………………………….……………………………..

Task 4. Make the questions for the underlined words:(Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

1. He won the first prize last year.

…………………………………………………………………………………………………

2. We often play badminton on the beach in summer.

…………………………………………………………………………………………………

Task 5. Combine these sentences into a new one using the words in brackets (Kết hợp 2 câu thành 1 sử dụng từ nối trong ngoặc)

1. Children love cartoons .They make them feel happy.(Because)

……………………………………………………………………….……………………………..

2. The newsreader speaks really fast. My father can hear everything.(Although)

……………………………………………………………………….……………………………..

3. The animal programme is so late. I can’t wait for it.(so)

……………………………………………………………………….……………………………..

Task 6. Read the following passage and answer the questions

Nam likes sports very much. He jogs in the park every morning. In the afternoon, he often plays soccer with some friends. They often play in the stadium near Nam's house. They never play soccer on the streets. At the weekend, he and his friends sometimes go camping in the mountains. They always take food and water. Sometimes, they camp overnight.

1. Does Nam like sports?

……………………………………………………………………….……………………………..

2. How often does he jog?

……………………………………………………………………….……………………………..

3. Who does he usually play soccer with?

……………………………………………………………………….……………………………..

4. Where do they sometimes go camping?

……………………………………………………………………….…………………………….

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences with the present perfect or past simple forms of the verbs in the brackets.(Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

1 - watched;

2 - wasn't/ was not;

3 - has gone;

4 - Did ... visit

Task 2. Make sentences with provided words (Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý)

1 - Nam has lived in New York for ten years.

2 - Do you know (what is) the most modern city in the world?

3 - Don't play football in the bedroom and the kitchen.

Task 3. Put the words in the correct order (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1 - Why do you like cartoons?

2 - Pepe is a national hero in Brazil.

Task 4. Make the questions for the underlined words:(Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

1 - When did he won the first prize?

2 - Where do you often play badminton in summer?

Task 5. Combine these sentences into a new one using the words in brackets (Kết hợp 2 câu thành 1 sử dụng từ nối trong ngoặc)

1 - Children love cartoons because they make them happy.

2 - Although the newreader speak really fast, my father can hear everything.

3 - The animal programme is so late that I can't wait for.

Task 6. Read the following passage and answer the questions

1 - Yes, he does.

2 - He jogs every morning.

3 - He usually plays soccer with some friends.

4 - They go camping in the mountains.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 31-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
10 704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm