Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 5 (từ 09/3 đến 15/3)

PHN I: ĐẠI S
Chn ch cái đứng trước câu tr lời đúng nhất.
Câu 1: Cho biết: x +
35
16 24

thì
A. x =
19
48
B. x =
1
48
C. x =
1
48
D. x =
19
48
Câu 2: S nào trong các s ới đây viết được dưới dng s thp phân hu hn
A.
3
14
B.
5
6
C.
4
15
D.
9
24
Câu 3: Biết rng x : y = 7 : 6 và x + y = 39. Giá tr ca x và y bng :
A. x = 21 ; y = 18 B. x = 10 ; y = 16
C. x = 18 ; y = 21 D. x = 9 ; y = 18
Câu 4: Công thức nào sau đây cho ta quan hệ t l nghch:
A. y = -3x B. y =
1
2
x C. y =
3
x
D. y = -2x
2
Câu 5: S x mà 2
x
= (2
2
)
3
là :
A. 5 B. 6 C. 2
6
D. 8
Câu 6: Cho hàm s y = -2x+1. Nếu x = 3 thì y bng?
A. 5 B.7 C. -8 D. -5
Câu 7: Cho biết
; n bng:
A. 0 B.1 C. 2 D. 3
Câu 8: Kết qu ca phép tính
25 6
là:
A. 5 - 6 = -1 B. 5 6 = -11 C. -4 và -16 D.19
Câu 9: Điểm nào sau đây thuộc đồ th hàm s y = 2x?
-1 2 1 -2 -2 1
A. ; B. ; C. ; D. 1;2
3 3 3 3 3 3
Câu 10:
S đim mi ln bn trúng ca mt vận động viên bắn súng được ghi lại như sau:
10
9
8
7
10
8
7
9
8
10
a) Mt ca du hiu là:
A. 10 B. 9 C. 8 D. 7
b) S trung bình cng là:
A. 8,4 B. 7,6 C. 8,6 D. 7,5
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 5 MÔN TOÁN 7
Câu 11.
Đim kim tra 45 phút môn Toán ca hc sinh lớp 7A được ghi li trong bng sau:
Đim kim tra
4
5
6
7
8
9
10
S hc sinh
1
4
7
10
9
6
3
a) S các giá tr ca du hiu là:
A. 7 B. 14 C. 40 D. 30
b) Mt ca du hiu là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
c) S trung bình cng ca du hiu là:
A. 7 B. 7,5 C. 7,3 D. 8,3
PHN II: HÌNH HC
Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?
Câu
Đ
S
1. Tam giác cân có mt góc bng 45
0
là tam giác vuông cân.
2. Tam giác có 2 cnh bng nhau và có 1 góc bng 60
0
là tam giác đều.
3. Mi góc ngoài ca mt tam giác thì bng tng ca 2 góc trong không k vi nó.
4. Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bng nhau
5. Nếu hai tam giác có ba góc bng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.
6. Nếu
ABC và
DEF có AB = DE, BC = EF,
BE
thì
ABC =
DEF
7. Trong mt tam giác, có ít nht là hai góc nhn.
8. Nếu
A
là góc đáy của mt tam giác cân thì
A
< 90
0
.
Bài 2: Ni mi ô ct trái vi mt ô ct phải để có khẳng định đúng:
A. Nếu mt tam giác cân có mt góc bng 60
0
thì đó là
A ni
vi...
B ni
vi...
1. Tam giác cân
2. Tam giác vuông cân
B. Nếu mt tam giác có hai góc bng 45
0
thì đó là
3. Tam giác vuông
4. Tam giác đều
Bài 3:
1. Nếu tam giác ABC có AB = 13 cm, AC = 12 cm, BC = 5 cm thì tam giác ABC:
A. Là tam giác vuông ti A C. Là tam giác vuông ti C
B. Là tam giác vuông ti B D. Không phi là tam giác vuông.
2. B ba s đo o dưới đây có th chiu dài ba cnh ca mt tam giác vuông:
A. 6cm; 7cm; 10 cm C. 6cm; 7cm; 11 cm
B. 6cm; 8cm; 11 cm D. 6cm; 8cm; 10cm.
3. Cho
C
vuông ti A. Biết AB = 8 cm, BC = 10 cm; S đo cnh AC là:
A. 6 cm B. 12 cm C. 20 cm D. Mt kết qu khác.
4. Cho
C
cân ti A, có c A= 100
0
. S đo góc B là:
A. 45
0
B. 40
0
C. 50
0
D. Mt kết qu khác.
5. Cho tam gc ABC có đ dài 3 cnh là s nguyên AB = 5cm, BC = 4cm, chu vi ca tam giác ABC
kng th có s đo nào sau đây:
A. 18 cm B. 15cm C. 12 cm D. 17 cm.
6. Mt tam giác cân góc đnh bng 110
0
. Mi góc đáy có số đo :
A. 70
0
B. 35
0
C. 40
0
D. Mt kết qu khác.
Bài 4: Hãy ghép s và ch tương ứng để đưc câu tr lời đúng:
* Tam giác ABC có:
1.
A
= 90
0
;
B
= 45
0
2. AB = AC;
A
= 45
0
3.
AC
= 60
0
4.
BC
= 90
0
* Tam giác ABC là:
A. Tam giác cân
B. Tam giác vuông
C. Tam giác vuông cân
D. Tam giác đều
----- HẾT------
Tham khảo thêm tại:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Ôn thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán

VnDoc tiếp tục giới thiệu tới các em học sinh Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 5. Tài liệu bao gồm các dạng bài tập Đại số 7 và Hình học 7, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong nửa đầu kì 2 môn Toán lớp 7.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 7 tài liệu tự học tại nhà trong thời gian nghỉ dịch corona, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập tự ôn tại nhà lớp 7 với đầy đủ các môn theo từng tuần, cho các em luyện tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em học sinh học tập tốt hơn và không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ lâu dài do dịch corona.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 5, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
19 3.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm