Hai phương án tiền lương công chức dự kiến áp dụng từ năm 2022

Hai phương án tiền lương dự kiến áp dụng từ năm 2022 cho các cán bộ viên chức, công chức nắm được lộ trình tăng lượng cụ thể như sau:

I. Lộ trình tăng lương công chức viên chức

Bảng lương mới của cán bộ công chức
>> Chi tiết: Lộ trình tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

II. 2 phương án tăng lương áp dụng 2022

Có 2 phương án tăng lương:

Phương án 1: mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 2,68 - 12 từ năm 2022. Tức là:

  • Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới (tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành) là 4,14 triệu đồng. (So với mức lương thấp nhất của công chức, viên chức chỉ gần 2,6 triệu đồng hiện nay).
  • Mức lương của chuyên viên bậc 1 (tương ứng với hệ số 2,34 trong bảng lương hiện hành) là 5,96 triệu đồng. (hiện nay chỉ hơn 3,25 triệu đồng).
  • Mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương ứng với hệ số 10 trong bảng lương hiện hành) là 26,7 triệu đồng. (hiện nay chỉ 13,9 triệu đồng).

Trong quan hệ tiền lương hiện nay, mức lương thấp nhất đối với nhân viên phục vụ bậc 1 là 1,3 triệu đồng (mức lương cơ sở), mức trung bình của cán bộ, công chức, viên chức chỉ đạt 3,042 triệu đồng (hệ số 2,34).

Phương án 2: mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 3 - 15 từ năm 2022 (mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới vẫn là 4,14 triệu đồng)

  • Mức lương của chuyên viên bậc 1 sẽ tăng lên 6,68 triệu đồng, của chuyên gia cao cấp bậc 3 là 33,4 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, chuyên gia cao cấp bậc 3 có hệ số là 10, dành cho những người không giữ chức vụ lãnh đạo, tương đương với chức danh Bộ trưởng, có 2 bậc là 9,7 và 10,3.
  • Nghĩa là lương chuyên viên bậc 1 tăng hơn gấp đôi, lương chuyên gia cao cấp bậc 3 tăng gần gấp 3.

III. 5 bảng lương mới từ 1-7-2022

  • Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã
  • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo
  • Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm)
  • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an
  • Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an

>> Chi tiết: 5 bảng lương mới từ năm 2022

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm