Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên các cấp

Theo quy định của Luật BHXH thì khi giáo viên các cấp đều được nghỉ và hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Một số trường hợp thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ sinh con thì giáo viên các cấp sẽ được hưởng theo quy định như dưới đây. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Khi nghỉ thai sản, giáo viên được hưởng những chế độ nào

Luật sư cho em hỏi: em nghỉ thai sản từ ngày 1/9/2017 đến tháng 1/3/2018. Vậy tiền lương của em là bao nhiêu? Em là giáo viên tiểu học đang hưởng lương bậc 2. Và em sinh mổ thì có được hưởng tiền của bảo hiểm tai nạn không?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 157 của Bộ luật lao động 2019 quy định về chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nữ như sau:

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng...

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản (Điều 31)

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Đối với trường hợp của chị, thấy rằng nếu trong thời gian công tác tại đơn vị chị đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con ( ví dụ: Chị sinh vào tháng 11/2017 thì trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến 10/2017 mà chị đã đóng bảo hiểm xã hội nhiều từ đủ 06 tháng trở lên) thì chị đủ điều kiện được hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian được hưởng chế độ khi sinh con ( khoản 1_Điều 34)

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Theo đó thấy rằng thời gian nghỉ khi sinh con của chị là 06 tháng đã được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Trợ cấp một lần khi sinh con (Điều 38)

Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

4. Mức hưởng chế độ thai sản (Điều 39)

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản;...

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn chi tiết Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1_ điều 39 Luật bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Ví dụ 16: Chị C sinh con vào ngày 16/3/2016, có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 01/2016 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 5.000.000 đồng/tháng;

- Từ tháng 02/2016 đến tháng 3/2016 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 6.500.000 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị C được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

=

(5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2)

6

=

5.500.000 (đồng/tháng)

Ngoài ra, còn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản ( quy định tại điều 41_ Luật bảo hiểm xã hội). Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Đối với trường hợp của chị là sinh con phải phẫu thuật thì chị được nghỉ tối đa 7 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở ( MLCS = 1.300.000 đồng).

Tóm lại theo những phân tích ở trên, trong 06 tháng chị nghỉ chế độ thai sản khi sinh con thì chị sẽ được hưởng những khoản sau: Trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở ( là 2.600.000 đồng); mức lương mỗi tháng nghỉ sẽ bằng 100% Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị; Hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản tối đa bằng: 7 ngày x 30% x Mức lương cơ sở ( tối đa sẽ bằng 2.730.000 đồng).

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên các cấp

Nghỉ thai sản trùng nghỉ hè

Chế độ nghỉ thai sản của ngành giáo dục áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp đặc biệt sẽ áp dụng theo các quy định riêng như sau:

Hỏi: Bà Phạm Lan Hương (TP. Hà Nội) là giáo viên tiểu học, hiện đang mang thai, dự kiến sinh vào ngày 21/6/2017. Bà Hương hỏi, bà có được nghỉ gộp cả 2 tháng hè và 6 tháng thai sản không?

Trả lời:

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép là 2 tháng.

Thời gian nghỉ ngơi trong một năm của giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác:

  • Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);
  • Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả

Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012, từ ngày 1/5/2013 (ngày Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành), nếu lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Ngoài ra, Điều 35 Luật BHXH quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Cụ thể vấn đề bà Phạm Lan Hương hỏi: Chế độ nghỉ hè thay cho nghỉ phép đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông thường được thực hiện sau khi kết thúc năm học vào khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 31/8 hàng năm.

Nhưng trùng vào thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép thì bà Hương sinh con và hưởng chế độ thai sản do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả. Vì vậy bà Hương có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho bà nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính, trường hợp bà Hương có đơn xin nghỉ phép trước hoặc sau khi bà nghỉ thai sản, nhưng do yêu cầu công tác giảng dạy mà nhà trường không bố trí được thời gian cho bà Hương nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, thì căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của bà, Hiệu trưởng sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho bà.

Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

Hỗ trợ tiền bồi dưỡng khi không bố trí được việc nghỉ phép

Ngoài ra, Theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm. Có thể hiểu, 2 tháng chị nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được coi là thời gian chị làm việc, có nghĩa là chị chưa được nghỉ hè (vì vẫn làm việc trên pháp lý). Vì vậy chị có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho chị nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ...

Đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

Đánh giá bài viết
1 7.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lao động - Tiền lương Xem thêm