Tập đọc lớp 3 với các câu chuyện hay, ý nghĩa cùng các câu hỏi có đáp án cuối bài giúp các em học và hiểu bài tốt hơn, từ đó học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh các môn học quan trọng khác như Toán lớp 3, Tiếng Anh lớp 3.

Tập đọc lớp 3 tập 1

Tập đọc lớp 3 tập 2

Tập đọc lớp 3