Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

Al H2O NaOH = NaAlO2 H2

Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi kèm theo đáp án, giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Hóa 10 cũng như nâng cao kết quả học lớp 10.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thêm tài liệu học tập nhé

Phản ứng khi Al tác dụng với NaOH do VnDoc biên soạn giúp các bạn viết và cân bằng chính xác cũng như có thể mở rộng củng cố tính chất hóa học của Al, tính chất của NaOH thông qua các bài tập đi kèm.

 • Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được V lít thoát ra. Giá trị của V ở điều kiện tiêu chuẩn là:
 • Rót 100ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?
 • Cho Al (z = 13), vị trí của Al trong bảng tuần hoàn là
 • Nhận định không chính xác về nhôm là:
 • Dãy chất nào dưới đây tác dụng với nhôm (dạng bột) là:
 • Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:
 • Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành:
 • Chọn nhận định sai:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 10 Xem thêm