Trắc nghiệm Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2

Al HNO3 = H2O NO2 Al(NO3)3

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2 gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Hóa 10 cũng như nâng cao kết quả học bản thân.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thêm tài liệu học tập nhé

Cân bằng phương trình phản ứng khi cho Al tác dụng với HNO3 trong chương trình học Hóa 10 giúp học sinh có thể nhận biết hiện tượng sau phản ứng, mở rộng nội dung kiến thức liên quan đến tính chất hóa học của axit nitric HNO3, tính chất hóa học của Al.

 • Tính chất hóa học của HNO3
  Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đậm đặc, sau phản ứng thu được V lít O2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:
 • Tính chất hóa học của nhôm
  Nhôm bị thụ động trong dung dịch axit nào dưới đây?
 • Kim loại Nhôm có thể tác dụng với những chất nào trong các dãy chất dưới đây
  D. ZnSO4, NaAlO2, NH3
 • Khi cho kim loại tác dụng với HNO3, thu được sản phẩm khử A. A không thể là chất nào sau đây:
 • Tổng hệ số cân bằng của phản ứng dưới đây là:

  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO2

 • Trong phòng thí nghiệm, HNO3 được điều chế từ những chất nào sau đây?
 • Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Al và 0,2 mol Zn bằng 500 ml dd HNO3 vừa đủ, thu được dd A và không thấy khí thoát ra. Cô cạn dd A thu m gam muối.Giá trị của m:
 • Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 10 Xem thêm