Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện trước kì thi cũng như củng cố lại kiến thức cho bản thân, VnDoc xin giới thiệu bài trắc nghiệm Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 với những câu hỏi bám sát nội dung học được chúng tôi sưu tầm.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 2

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

 • Câu 1: Match
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
  Gợi ý đáp án trình bày: 1. ...; 2. ...; 3. ...; ...
  1. ball; 2. train; 3. brother; 4. chocolate; 5. read; 6. park
 • Câu 2: Complete the words.
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
  Gợi ý đáp án trình bày: 1. ...; 2. ...; 3. ...; ...
  1. brown bread; 2. hall; 3. dress; 4. car
 • Câu 3: Complete these sentences.
  Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
 • Câu 3a
  a. Look! There is lots of rain.
 • Câu 3b
  b. I like chicken.
 • Câu 3c
  c. I like chips.
 • Câu 3d
  d. Clean your teeth, please.
 • Câu 3e
  e. Wash your feet, please.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.462
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm