Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 có đáp án

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 14 năm học 2016 - 2017 vừa có mặt trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, với những câu hỏi và bài tập hữu ích sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và làm quen nhiều dạng bài mới. Chúc các em có được điểm số cao!

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Đừng để điểm rơi

  Câu 1: Nếu xy + xz = 135 và y + z = 45 thì giá trị của x =... 

  3
 • Câu 2:
  Nghiệm của phương trình 3x - 10 = 0. Vậy x =... (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản /)
  10/3
 • Câu 3:
  Số dư khi chia đa thức 25x2 - 9y2 cho 3y - 5x là:...
  0
 • Câu 4:
  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AC = 10cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD là:... cm2
  48
 • Câu 5:
  Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14
  1
 • Câu 6:
  Giá trị của x để đa thức A = 36x2 + 24x + 7 đạt giá trị nhỏ nhất là:...
  -1/3
 • Câu 8:
  Cho xyz = 60; (x + y)2 = 7 và x2 + y2 = 3 thì giá trị của z là:...
  30
 • Câu 9:
  Với a, b là hai số tự nhiên khác 0, biết a/b = 132/143 và BCNN(a, b) = 1092 khi đó giá trị của a là:...
  84
 • Câu 10:
  Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14
  1/99
 • Bài 2: Đập dế

  Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7cm và diện tích của hình chữ nhật ABCD là 35cm2 khi đó độ dài đoạn thẳng AC là:

 • Câu 2:

  Một hình thoi có độ dài một cạnh là 10cm và độ dài một đường chéo là 16cm có diện tích là:

 • Câu 3:

  Cho hình chữ nhật PQRS có hai đường chéo PR và QS biết ∠PQS =5xo; ∠RQS = 4xo thì số đo của góc QSR là:

 • Câu 4:

  Tập hợp nghiệm của phương trình 4x2 = 1 là:

 • Câu 5:

  Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tỉ số diện tích của hai tứ giác MNPQ và ABCD bằng:

 • Câu 6:

  Một đa giác có tổng số đo các góc trong gấp hao lần tổng số đo các góc ngoài thì số cạnh của đa giác đó là:

 • Câu 7:
  Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14
 • Câu 8:
  Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14
 • Câu 9:

  Một hình bình hành có hai cạnh kề bằng x và y, một góc bằng 45o. Diện tích hình bình hành bằng:

 • Câu 10:

  Diện tích lục giác đều có độ dài cạnh 2cm là:

 • Bài 3: Mười hai con giáp

  Câu 1: Cho tam giác ABC có diện tích 60cm2, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Diện tích tam giác AMN là:... cm2 

  15
 • Câu 2:
  Chữ số tận cùng của số 736 là:...
  1
 • Câu 3:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14là:...
  5
 • Câu 4:
  Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), đường cao AH. Biết AH = 6cm, HC = 10cm. Diện tích hình thanh ABCD là:... cm2
  60
 • Câu 5:
  Diện tích của một hình thang có hai đáy là 1cm và 6cm, đường cao hình thang bằng độ dài đường trung bình là:.. cm2
  12,25
 • Câu 6:
  Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -(x - 2) + (2 - x) = 2x + là:...
  6
 • Câu 7:
  Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14là:...
  87
 • Câu 9:
  Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14
  2
 • Câu 10:
  Một hình chữ nhật có diện tích 350cm2 và hai cạnh tỉ lệ với 2 và 7. Diện tích hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật là ... cm2
  506,25
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 572
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm