Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 vòng 4

Mời các bạn học sinh lớp 8 tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để tiếp tục thử sức với vòng 8 của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016. Bài test có đi kèm với phần đáp án giúp các bạn so sánh đối chiếu kết quả sau khi hoàn thành bài thi.

 • Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1:
  Giá trị của biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 4 là: ............
  484
 • Câu 2:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 8x + 12 là: .........
  -4
 • Câu 3:
  Biết a chia 7 dư 3 khi đó a2 chia cho 7 có số dư là: .............
  2
 • Câu 4:
  Giá trị của x3 + y3 + 72 với x + y = 14 và xy = 48 là: ..........
  800
 • Câu 5:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 1 + 3x - x2 là ..........
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  3,25
 • Câu 6:
  Cho x + y = 7 và xy = 8. Giá trị của biểu thức x3 + y3 bằng ..........
  175
 • Câu 7:
  Giá trị của x thỏa mãn: 4x(5x - 1) - 10x(2x - 2) - 16 = 0 là x = .........
  1
 • Câu 8:
  Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Kẻ đường cao AE của hình thang. Biết AB = 15cm, CD = 26cm. Độ dài đoạn DE là ........ cm.
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  11/2
 • Câu 9:
  Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â - D = 26o.
  Số đo góc A là ..........o.
  103
 • Câu 10:
  Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x + 2)2 - 2x2 + 8 = 0 là {..........}
  Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -2; 6
 • Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm.
  Câu 1:
  Nếu x = 0 và y = 1 thì giá trị của biểu thức x(x - y) + y(x - y) là: ..........
  -1
 • Câu 2:
  Rút gọn biểu thức (a + b)3 - (a - b)3 - 6a2 với a = -2 ta được  ...........
  -16
 • Câu 3:
  Giá trị của x thỏa mãn x3 - 3x2 - 8x - 54 = 0 là ............
  6
 • Câu 4:
  Giá trị của biểu thức 38,12 - 2. 38,1. 28,1 + 28,12 là ...........
  100
 • Câu 5:
  Giá trị của biểu thức x3 - 15x2 + 75x - 125 tại x = -10 là ..........
  -3375
 • Câu 6:
  Giá trị của biểu thức x3/8 + x2y/4 + xy2/6 + y3/27 tại x = -8, y = 6 là: ............
  -8
 • Câu 7:
  Giá trị của biểu thức x2 + xy - 7x - 7y với x = 7; y = 2 là ...........
  0
 • Câu 8:
  Với mọi x, giá trị của biểu thức (x - 1)3 - (x + 1)3 - 6(x + 1)(x - 1) bằng .............
  -8
 • Câu 9:
  Cho tam giác ABC. Kẻ Cz // AB, By // AC, Cz cắt By tại D. AD giao BC tại O. CHo AD = 8cm. Độ dài AO là .......... cm.
  4
 • Câu 10:
  Chữ số tận cùng của lũy thừa 456655 là ...........
  6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 825
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm