Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

Cân bằng phương trình Fe + HNO3

Mã số: 14838. Đã có 7 bạn thử.

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O gồm các bài tập kèm đáp án, giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Hóa 10 cũng như nâng cao kết quả học lớp 10.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thêm tài liệu học tập nhé

Phản ứng khi Fe tác dụng với HNO3 loãng dư giúp học sinh nhận biết hiện tượng sau phản ứng, khái quát lại tính chất hóa học của Fe, axit nitric HNO3 cũng như làm quen các dạng bài tập minh họa khác nhau.

Cho 11,2 gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:
Cho phương trình hóa học sau:

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

Thành phần chính của quặng hemantit đỏ là:
Nhận định nào sau đây là sai?
Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm
Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?
Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?
Bắt đầu ngay
1 7