Chế độ thai sản trùng vào Tết âm lịch đối với giáo viên

Chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết?

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết? Cách tính kỳ nghỉ Thai sản trùng với ngày lễ Tết như thế nào? VnDoc.com mời các bạn tham khảo để nắm rõ các quy định về chế độ thai sản mới nhất hiện nay.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ Tết?

Hỏi: Tôi là giáo viên. Ngày sinh dự kiến là 03/02/2018. Chẳng hạn nghỉ Tết âm là 06/02/2018. Tôi còn phép có thể xin nghỉ từ 31/01/2018. Tôi có thể nghỉ phép năm từ 31/01/2018 và thời điểm tính nghỉ thai sản là 15/02/2018 để ngày 15/08/2018 tôi mới đi làm lại có đúng quy định không? (Nếu tính năm 2018 được nghỉ Tết 9 ngày). Xin cảm ơn!

Trả lời: Chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 157 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng."

Như vậy, nếu như chị còn phép có thể xin nghỉ từ 31.01 nhưng thời gian nghỉ tết chung của cán bộ, công chức là 9 ngày hay 7 ngày (tùy theo quy định của Bộ Lao động). Nếu ví dụ năm 2018 được nghỉ 9 ngày được tính từ 6/2 đến 14/2 thì chị phải tính từ ngày 31.01.2018 tới ngày 31.07.2018 và cộng thêm 9 ngày nữa thì sẽ phải là ngày 09.08.2018 chị đi làm trở lại. Còn như chị nói tới ngày 15.08.2018 chị đi làm thì sẽ có khoảng thời gian từ 09.08 tới 15.08 chị có thể xin thêm ngày nghỉ phép hoặc nghỉ không lương để có thêm thời gian nghỉ tời ngày 15.08.2018 này.

Một ví dụ khác đã được áp dụng vào dịp Tết năm 2017:

Hỏi: Ngày sinh dự kiến của tôi là 21/08/2016, tôi có kế hoạch nghỉ thai sản thời gian từ 1/8/2016 đến 31/1/2017. Lịch nghỉ tết nguyên đán 2017 từ 27/1/2017 đến 5/2/2017. Do vậy lịch nghỉ tết này sẽ trùng vào thời gian nghỉ thai sản của tôi là 5 ngày. Tôi xin hỏi sau thời gian nghỉ tết, theo luật tôi có được nghỉ thêm 5 ngày do bị trùng này không? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

....

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, với trường hợp của bạn mặc dù có thời gian trùng với lịch nghỉ tết nguyên đán là 5 ngày nhưng do thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính bao gồm cả ngày nghỉ lễ tết. Do đó, thời điểm 5/2/2017 hết thời gian nghỉ hưởng thai sản cũng như nghỉ tết nguyên đán nên bạn sẽ phải đi làm lại và không được nghì bù cho thời gian trùng 5 ngày trên.

Đánh giá bài viết
1 1.304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lao động - Tiền lương Xem thêm