Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan do VnDoc đăng tải, thầy cô cùng các em có thể tham khảo trong quá trình dạy và học cũng như làm báo cáo thực hành môn Hóa.

Hóa học 11 Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Câu 1: Để phân tích định hình các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Trắc nghiệm Hóa 11

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

B. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

C. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát khỏi ống nghiệm.

D. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

Câu 2: Cho vào ống nghiệm khô khoảng 4 : 5 gam hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm natri axetat khan và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn cồn. Dẫn khí sinh ra lần lượt vào các ống nghiệm đựng dung dịch brom, dung dịch thuốc tím. Hiện tượng quan sát được ở ống nghiệm đựng dung dịch brom và dung dịch thuốc tím là

A. Dung dịch brom và dung dịch thuốc tím đều mất màu.

B. dung dịch brom mất màu, dung dịch thuốc tím không nhạt màu.

C. Dung dịch brom không nhạt màu, dung dịch thuốc tím mất màu.

D. Dung dịch brom và dung dịch thuốc tím đều không nhạt màu.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. B

2. D

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm