Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future

Tiếng Anh Unit 9 lớp 11 Cities Of The Future

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới, bài tập ngữ âm tiếng Anh Unit 9 Presrving The Environment lớp 11 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra phần Phonetics tiếng Anh 11 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có phần gạch chân phát âm khác giúp các em nhớ lại cách phát âm những từ mới tiếng Anh Unit 9 SGK tiếng Anh 11 mới Cities Of The Future hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1

A. organiser

B. comfortable

C. technology

D. populated

Question 2:

A. presentation

B. pessimistic

C. residential

D. innovative

Question 3:

A. renewable

B. sustainable

C. infrastructure

D. environment

Question 4:

A. familiar

B. generate

C. assignment

D. pollutant

Question 5:

A. overcrowded

B. inhabitant

C. geography

D. convenient

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 6:

A. dweller

B. overcrowded

C. network

D. waste

Question 7:

A. commercial

B. electricity

C. advanced

D. processing

Question 8:

A. inhabitant

B. geography

C. radiation

D. available

Question 9:

A. upgrade

B. presentation

C. description

D. consumption

Question 10:

A. disposal

B. optimistic

C. population

D. occupy

Question 11:

A. upgraded

B. consumption

C. urban

D. unbelievable

Question 12:

A. dweller

B. detect

C. technology

D. eco-friendly

Question 13:

A. presentation

B. sensor

C. infrastructure

D. insoluble

Question 14:

A. current

B. sustainable

C. infrastructure

D. rubbish

Question 15:

A. climate

B. livable

C. city

D. discussion

ĐÁP ÁN

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A;

6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - D; 10 - A;

11 - C; 12 - D; 13 - A; 14 - B; 15 - A;

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Phonetics có đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm