Trong hợp chất nitơ có các mức oxi hóa nào sau đây

Số oxi hóa của nito trong hợp chất

Trong hợp chất nitơ có các mức oxi hóa nào sau đây được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến số oxi hóa của nito trong hợp chất. Cũng như đưa ra nội dung lí thuyết câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Trong hợp chất nitơ có các mức oxi hóa nào sau đây

A. chỉ có số oxi hóa -3 và +5

B. chỉ có số oxi hóa +3 và +5

C. có số oxi hóa từ -4 đến +5

D. có thể có các số oxi hóa là: -3; +1; +2; +3; +4; +5

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là: -3; +1; +2; +3; +4; +5

Cấu hình e của nguyên tử N:

Câu hình e nguyên tử N

=> ở trang thái kích thích, nguyên tử N có thể cho từ 1 đến 5e để tạo liên kết => có số oxi hóa từ +1 đến +5

N có thể nhận 3e để tạo liên kết => có số oxi hóa -3

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO2- , và HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Xem đáp án
Đáp án B

Đặt x, y, z lần lượt là số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong NH4+ , NO2-, và HNO3

Ta có:

x + 4.1 = 1 ⇒ x = -3. Số OXH của N trong NH4+ là -3

y + 2.(-2) = -1 ⇒ y = 3. Số OXH của N trong NO2- là +3

z + 1 + 3.(-2) = 0 ⇒ z = 5. Số OXH của N trong HNO3 là +5

Câu 2. Số oxi hóa của nitơ trong NH4NO3

A. +3 và -5.

B. -3 và +5.

C. +4 và -6.

D. -4 và +6

Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số oxi hóa cua N trong NH4+ là x và trong NO3- là y.

Ta có số oxi hóa của H là +1 và của O là -2

Trong NH4+: x + 4. 1 = +1 → x = -3

Trong NO3-: x + 3. −2−2 = -1 → x = +5

Câu 3. Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong các hợp chất: NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là :

A. -3 ; +5 ; -4 ; +6 ; +2 ; +4.

B. +3 ; 0 ; +1 ; –4 ; +5 ; –2.

C. 0 ; +3 ; –3 ; +5 ; +2 ; +4.

D. -3 ; +5 ; +2 ; +4 ; 0 ; +1

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:

A. NO

B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

Xem đáp án
Đáp án D

-----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Trong hợp chất nitơ có các mức oxi hóa nào sau đây. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.082
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm