A'nh Phuong Văn học Lớp 5

Từ đồng âm: bàn

 

3
3 Câu trả lời
 • Bánh Tét
  Bánh Tét

  bàn bạc, cái bàn - bàn cờ, bàn thắng - bàn thua, bàn tay

  0 Trả lời 14:56 11/01
 • Bé Bông
  Bé Bông

  - Từ bàn là động từ: bàn bạc - mang ý nghĩa trao đổi ý kiến, thông tin giữa hai hoặc nhóm nhiều người

  - Từ bàn là danh từ: cái bàn, bàn học, bàn ăn - chỉ đồ vật, vật dụng trong gia đình hoặc nơi công cộng

  - Từ bàn là danh từ: bàn thắng, bàn thua - chỉ điểm số, kết quả của một trận đấu thể thao

  - Từ bàn là danh từ: bàn tay - chỉ một bộ phận trên cơ thể con người.

  0 Trả lời 15:08 11/01
 • Lê Jelar
  0 Trả lời 15:17 11/01
Tìm thêm: Từ đồng âm

Văn học

Xem thêm