172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án

Tài liệu gồm 52 trang với các bài toán trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ có đáp án và lời giải chi tiết: Dạng 1: Cực trị và các yếu tố của cực trị ( Mức độ thông hiểu); Dạng 2: Tìm m để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại x0 (Mức độ vận dụng thấp); Dạng 3: Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước (Mức độ vận dụng cao)

Câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.114
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm