Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 35 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 35 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 33 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập về giải Toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35: Đề 2 - Luyện tập chung

Bài 1:

Khi thực hiện phép nhân một số thập phân với 134, bạn Lý đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên có kết quả là 6,64. Hãy tìm kết quả đúng của phép nhân đó.

Bài 2:

Tìm các cách khác nhau để tính diện tích hình tứ giác ABCD trong hình vẽ dưới đây, biết mỗi ô vuông có cạnh 1dm.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3: Người ta xếp các hình lập phương có cạnh 1cm thành hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 96cm2.

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

b) Người ta sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt, 2 mặt, 1 mặt và không được sơn mặt nào?

Bài 4:

Một người đi xe đạp từ nhà đến ga tàu hoả. Nếu đi với vận tốc 12 km/giờ thì sẽ đến ga muộn giờ tàu chạy 20 phút. Nếu đi với vận tốc 16 km/giờ thì sẽ đến ga sớm trước giờ tàu chạy 5 phút. Tính quãng đường từ nhà người đó đến ga tàu hoả?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Bài 1:

HD: Bạn Lý đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên 6,64 là kết quả của phép nhân số thập phân đó với (1 + 3 + 4). Do đó số thập phân đó là:

6,64 : 8 = 0,83

Kết quả đúng của phép nhân là:

0,83 x 134 = 11,22.

Bài 2:

HD:

Có thể chia hình tứ giác thành 4 hình tam giác và 1 hình chữ nhật như hình vẽ.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình tam giác ABQ là:

2 x 3 : 2 = 3 (dm2)

Diện tích hình tam giác AMD là:

2 x 3 : 2 = 3 (dm2)

Diện tích hình tam giác DNC là:

1 x 2 : 2 = 1 (dm2)

Diện tích hình tam giác BCP là:

1 x 4 : 2 = 2 (dm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

1 × 2 = 2 (dm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

3 + 3 + 1 + 2 + 2 = 11 (dm2).

Bài 3:

HD:

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

96 : 6 = 16 (cm2)

Ta có 16 = 4 x 4 nên cạnh của hình lập phương lớn là 4cm.

Thể tích của hình lập phương lớn là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm)

b)– Sơn 3 mặt: có 8 hình;

– Sơn 2 mặt: có 24 hình;

– Sơn 1 mặt: có 24 hình;

– Không sơn mặt nào: 8 hình.

Bài 4:

HD: 20 phút = 1/3 giờ

5 phút = 1/12 giờ

Mỗi giờ đi với vận tốc 16 km/giờ nhanh hơn đi với vận tốc 12 km/giờ là :

16 – 12 = 4 (km)

Trong cùng một thời gian từ lúc xuất phát đến khỉ tàu chạy, quãng đường đi với vận tốc 16 km/giờ hơn quãng đường đi với vận tốc 12 km/giờ là :

12 x 1/3 + 16 x 1/12 = 16/3 (km)

Thời gian người đó bắt đầu đi từ nhà đến lúc tàu chạy, nếu đi với vận tốc 16 km/giờ là :

1 giờ 20 phút – 5 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường từ nhà người đó đến ga tàu hỏa là:

16 x 1,25 = 20 (km)

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 35 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 519
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm