Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Tiếng Anh 3 Unit 7: That's my school

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 7 tiếng Anh lớp 3 được biên tập dưới hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

1. Look at the picture and answer the question.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

2. Reorder the words to make correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

3. Underline the mistake in each sentence and rewrite the correct one.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

4. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

ĐÁP ÁN

1. Look at the picture and answer the question.

1 - It is a library.

2 - No, it isn’t.

3 - Yes, it is.

4 - It’s computer room.

5 - No, it isn’t.

2. Reorder the words to make correct sentences.

1 - May I take a seat please?

2 - Are Joey and Jimmy your friends?

3 - That is the school library, isn’t it?

4 - What is that?

5 - This is the school playground.

3. Underline the mistake in each sentence and rewrite the correct one.

1 - Is that your school - Yes, it is.

2 - Your school library is old.

3 - That is my school library.

4 - Look at my classroom! - It is new and very large.

5 - Are they your friends? - No, they are not.

4. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

1- The computer room is big but old.

2- The playground is large and new.

3- The music room is modern and new.

4- The art room is small and old.

5- The school yard is big and new.

Trên đây là bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 7 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm