Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Tiếng Anh 3 Unit 7: That's my school

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 7 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 7 tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 7 That's my school hiệu quả.

1. Pick out one redundant letter to make a correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

2. Look at the picture and complete the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

3. Do the puzzle and find the word: MUSIC, ART, COMPUTER, YARD, LARGE, NEW, LOOK, BUT, AND, BIG

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

ĐÁP ÁN

1. Pick out one redundant letter to make a correct word.

1 - E - BIG

2 - A - SMALL

3 - Y - NEW

4 - O - LARGE

5 - M - BEAUTIFUL

6 - E - SCHOOL

7 - Y - AND

8 - E - ART ROOM

9 - M - OLD

10 - H - BUT

2. Look at the picture and complete the word.

1 - LIBRARY

2 - CLASSROOM

3 - COMPUTER ROOM

4 - PLAYGROUND

5 - GYM

3. Do the puzzle and find the word: MUSIC, ART, COMPUTER, YARD, LARGE, NEW, LOOK, BUT, AND

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Trên đây là bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 7 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm