Bài tập Tia Toán 6

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 Hình học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Tia lớp 6

Câu 1:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

A. Ox

B. Ox, Oy, Oz, Ot

C. Ox, Oy, Oz

D. xO, yO, zO, tO

Đáp án và hướng dẫn giải

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Chọn đáp án B.

Câu 2: Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Đáp án và hướng dẫn giải

• Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

• Hình B: Hai tia AB và Ax đối nhau nên B sai.

• Hình C: Hai tia AB và Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên C sai.

• Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

A. M và A nằm cùng phía so với B

B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M

D. M nằm giữa A và B

Đáp án và hướng dẫn giải

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

• TH 1:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Từ hình vẽ ta thấy C sai.

• TH 2:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Câu 4: Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được B. X C. B D. M

Đáp án và hướng dẫn giải

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.

Câu 5: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

A. 2

B. 0

C. 4

D. 1

Đáp án và hướng dẫn giải

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.

Chọn đáp án C.

Bài tập tự luận Tia Toán lớp 6

Câu 1: Vẽ hai tia đối Ox, Oy

a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

a) Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì chúng không chung gốc.

Câu 2: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự

a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C.

b) Viết các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

Bài tập Toán lớp 6 bài Tia

Có 6 tia: AB, AC, BC, BA, CA, CB

b) Các tia trùng nhau

+ Tia AB và tia AC trùng nhau.

+ Tia CB và tia CA trùng nhau.

c)

+ A thuộc tia BA.

+ A không thuộc tia BC.

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm Tia hay Lý thuyết Toán lớp 6: Tia và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm