Bài tập tuần Toán 7 cả năm

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN TOÁN 7
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1
CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
Bài 1: Thực hiện phép tính hợp ( nếu thể):
a)
6 9 6
31 5 36
13 41 13
b)
5 2
1,2
3 7
c)
3 1 2 1
0,25 1
5 8 5 4
d)
9 2 3 5 2 9
8 6 3
4 7 7 4 4 7
e)
1 3 5 7 9 11 13 11 9 7 5 3 1
3 5 7 9 11 13 15 13 11 9 7 5 3
f)
1 1 1 1 1
...
2014 2014.2013 2013.2012 3.2 2.1
Bài 2: Tìm x, biết:
3
0,75
5
x
1 2 1
3 5 3
x
1 4 2 4
2
2 5 3 7
x
4
1 0,15
5
x
4 3
2x
7 5
x
3 1 5 1
8 5 8 5
x
Bài 3
*
:Tìm x
Z, biết:
1 1 3 1 1 1
( ) ( )
2 3 4 24 8 3
x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2
NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ.
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp nếu thể):
12 23 12 12
. .
25 7 25 7
2 8 5 8
13 : 2 :
7 9 7 9
6 7 11
. . . 20
11 10 6
1 3 1
1 : . 4
2 4 2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
Bài 2: Tìm x, biết:
a)
3 2 10
7 3 21
x x
b)
7 1 2
:
35 3 25
x
c)
2 4 1 5x
d)
2
3. 3 2 1
5
x
e)
1 3 1
3 5
2 5 5
x x x
f)
2
2 1 0
3
x x
g)
4 3 2 1
2008 2009 2010 2011
x x x x
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2 3 1M x x
với x > 1,5. b)
2 3 1N x x
với x
< -1
*
3 5 2P x x
d)
*
3 2. 5Q x x
Bài 4
*
: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a)
2 1 5A x
b)
2015 2014 2B x
Bài 5*: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a)
3 2 5C x
b)
1
2 1 3
D
x
Bài 6: Cho góc bẹt xOy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Ot, Oz trên
nửa mặt phẳng kia vẽ tia Oh sao cho
0
50xOz yOt xOh
.
a) Hai góc xOz xOh phải hai góc đối đỉnh không? Vì sao?
b) Hai góc xOz yOt phải là hai góc đối đỉnh không? sao?
c) Hai góc xOh yOt phải hai góc đối đỉnh không? sao?
Bài 7: Hai đường thẳng AB CD cắt nhau tại E tạo thành bốn góc không kể góc
bẹt. Biết tổng của ba trong bốn góc này bằng
0
250
,
tính số đo của bốn góc đó.
Bài 8: Cho
0
80AOB
. Gọi góc AOC góc BOD các góc kề với góc
AOB. Chứng minh rằng:
a) Hai góc AOC BOD hai góc đối đỉnh.
b) Đường thẳng chứa tia phân giác của góc BOD cũng chứa tia phân giác của
AOC
.
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN.
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau (hợp nếu thể):
a) 3,7 + (- 10) + 4,78 + 6,3 b) 4,1 +(- 13,7) + 59 + (- 5,9)
+ (- 6,3)
c) 25.(- 5).(- 0,4).(- 0,2) d) (- 0,25).0,02.40.(- 50).(-
201,43)

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 7 môn Toán

VnDoc gửi tới các bạn Tổng hợp Bài tập tuần Toán 7 cả năm. Bài tập Toán 7 được biên soạn theo từng tuần, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học theo từng chuyên đề cụ thể. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài tập tuần môn Toán lớp 7 là tài liệu hay và hữu ích, không chỉ giúp các em học sinh ôn tập mà còn là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề.

Ngoài Bài tập tuần Toán 7 cả năm, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 807
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm