Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì, tính chất của số vô tỉ và số hữu tỉ.... Đây là những nội dung quan trọng được học trong chương trình Toán 7 học kì 1, và thường rất hay xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 7. Để giúp các em nắm vững phần này, VnDoc gửi tới các em lý thuyết Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? để các em ghi nhớ kiến thức, vận dụng làm bài tập hiệu quả.

I. Số hữu tỉ là gì?

1. Khái niệm số hữu tỉ

Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương số). Tức là một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b phải khác 0

Q là tập hợp các số hữu tỉ. Vậy ta có: Q={ a/b; a, b ∈ Z, b≠0}

2. Tính chất số hữu tỉ

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

Phép nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

Phép chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c\

Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Số hữu tỉ

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0

II. Số vô tỉ là gì?

1. Khái niệm số vô tỉ

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Số vô tỉ kí hiệu là I.
Các bạn cần ghi nhớ các số thực không phải là số hữu tỉ có nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất số vô tỉ

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc hai = 1,414213…

Số pi = 3,141592653589793…

Số logarit tự nhiên e = 2,718281…

III. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

- Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau

- Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được

.................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn tài liệu Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em ghi nhớ kiến thức về số hữu tỉ và số vô tỉ được học trong chương trình môn Toán lớp 7, từ đó có thể vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác như Giải Toán 7, Giải Vở BT Toán 7, Chuyên đề Toán 7 và các đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc để học tốt môn Toán hơn.

Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm