Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020

1
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN 12
ĐỀ SỐ 1
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hàm số
f x
xác định trên
K
. Hàm số
F x
được gọi nguyên m của hàm số
f x
trên
K
nếu:
A.
' , .F x f x x K
B.
' , .F x f x x K
C.
' , .F x f x x K
D.
' , .F x f x x K
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
. .f x g x dx f x dx g x dx
B.
.f x g x dx f x dx g x dx
C.
D.
,kf x dx k f x dx
k
hằng số khác
0.
Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số
là:
A.
2
cos 2 .
x
x e x C
B.
cos 4 .
x
x e C
C.
2
cos 2 .
x
x e x C
D.
cos 4 .
x
x e C
Câu 4. Gọi
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
liên tục trên
; .a b
Trong các đẳng thức sau, đẳng thức
nào là đúng?
A.
'
.f x dx f x
B.
.f x dx F x
C.
'
.f x dx f x C
D.
' , ; .f x F x x a b
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số
3 2
3 2 3x x
f x
x
là:
2
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A.
3 2
3ln .x x x C
B.
2
3
6 2 .x C
x
C.
3 2
3ln .x x x C
D.
3 2
3ln .x x x C
Câu 6. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
2
x
x
e
f x
e
?
A.
ln 2 .
x
y e
B.
ln 2 .
x
y e e
C.
ln 2
.
x
e
y
e
D.
ln 2 .
x
y e
Câu 7. Biết hàm số
F x
là một nguyên hàm của hàm số
2
1
f x
x
2 1.F
Tính
3
1 ?F e
A. 5.
B. 7.
C. 4.
D. 2.
Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số
2 1 cosf x x x
là:
A.
2 1 sin 2 cos .x x x C
B.
2 1 sin 2cos .x x x C
C.
2 1 sin 2cos .x x x C
D.
2 1 cos 2sin .x x x C
Câu 9. Gọi
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
liên tục trên
; .a b
Trong các đẳng thức sau, đẳng thức
nào là sai?
A.
.
b
a
f x dx F a F b
B.
' .
b
a
f x dx f b f a
3
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
C.
.
b b
a a
f x dx f t dt F b F a
D.
0.
a
a
f x dx
Câu 10. Cho
1 4
0 0
3, 7f x dx f x dx
4
1
1g x dx
. Tính
4
1
2I f x g x dx
?
A. 7.
B. 13.
C. 19.
D. 5.
Câu 11. Nếu
2, 3
c c
a b
f x dx f x dx
a c b
thì
?
b
a
f x dx
A. -1.
B. 1.
C. 6.
D. 5.
Câu 12. Tính tích phân
3
2
2
4
1 sin
sin
x
I dx
x
?
A.
2
1
2
.
B.
2
1
2
C.
2
1
2
.
D.
2
1
2
.
Câu 13. Tính tích phân
1000
1
x
I xe dx
?
A.
1000
999e
.
B.
1000
999 1e
C.
1000
999 1e
.
D.
1000
1001 1e
.
Câu 14. Nếu
f x
liên tục và
8
0
9f x dx
thì
2
2 3
0
x f x dx
?
A. 3.
B. 9.
C. 6.
D. 4.
Câu 15. Biết rằng
2
1
2 1 ln ln 2x xdx a b
. Giá trị của
ab
là?

Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thi giữa học kì 2 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình

Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp 4 mẫu đề thi ôn tập giữa học kì 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm