Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020 hệ thống các kiến thức đã học cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán cùng Tiếng Việt, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi.

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. Kiểm tra viết

Viết các từ sau:

a) Vần:

ui - eo - ao - ia

b) Từ:

cà chua, bói cá, vui chơi, cưỡi ngựa

c) Câu:

gió từ tay mẹ

ru bé ngủ say

thay cho gió trời

giữa trưa oi ả

II. Kiểm tra đọc giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

a) Đọc to

ay, ao, au, ơi

b) Đọc to

cái gối, bó củi, vây cá, suối chảy

c) Đọc to

mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.

d) Nối sao cho phù hợp

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

e) Điền

- x hay ch: ………e lu; …….ợ cá

- uôi hay ươi: t……… thơ; túi l…….

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ cái nào sau đây là chữ E

A. b

B. ô

C. h

D. e

Câu 2: Từ nào trong các từ sau có chứa chữ E

A. voi

B. hoa

C. bé

D. na

Câu 3: Hình ảnh nào sau đây có từ chứa chứ E

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 6: Viết

Bạn Linh rất chăm học bài.

Câu 7: Gạch chân dưới những từ chứa chứ e trong câu đố sau

Trèo lên cây mít

Leo cả cây cau

Lũ chuột lau nhau

Nghe kêu mà khiếp.

Câu 8: Hãy cho biết nhân vật được nhắc đến trong câu đố trên

Câu 9: Tô màu vào vật chứa chứ e

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

3. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

A. Kiểm tra đọc

Câu 1:

Đọc các âm:

i a n m d đ t th

Câu 2:

Đọc các tiếng:

bi cá nơ me dê đò tổ thỏ

Câu 3:

Gạch dưới những chữ e:

em bé quả me khóm tre xe đạp

Câu 4:

Gạch dưới những chữ b:

con bê bế bé bóng bay

Câu 5:

Đọc các từ ngữ:

phố xá ghế gỗ chợ quê cụ già củ nghệ

Câu 6:

Đọc các câu:

nhà bà ở phố cổ

nhà bé ở thị xã

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 7:

Viết các tiếng:

Bộ đi cá nơ me dê đò tổ thỏ

Câu 8:

Viết câu: Quê em có rất nhiều cảnh đẹp.

Đáp án:

A. Kiểm tra đọc

Câu 3:

Gạch dưới những chữ e:

em bé ; quả me ; khóm tre ; xe đạp

Câu 4:

Gạch dưới những chữ b:

con bê bế bé bóng bay

B. KIỂM TRA VIẾT (Các em tự viết).

4. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 1: Nối theo mẫu:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Số?

1 + ... = 1

2 + ... = 4

Bài 4: Tính:

2 + 1 + 2 = ...

1 + 2 + 1 = ...

Bài 5: Điền dấu ; <; =

5 … 8

10 … 0

9 … 2

7 … 5

5 ... 2 + 1

4 + 0 ... 2 + 3

Bài 6: Hình bên có: .... hình vuông.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

5. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2:

2 + 1 = 3

1 + 4 = 5

Bài 3:

1 + 0 = 1

2 + 2 = 4

Bài 4:

2 + 1 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4

Bài 5:

5 < 8

10 > 0

9 > 2

7 > 5

5 > 2 + 1

4 + 0 < 2 + 3

Bài 6: Hình bên có 2 hình vuông

6. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: Số?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 3: >, <, =?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 4:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 5: Viết số và phép tính thích hợp

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 6. Tính:

1 + 4 = ............

2 + 2 = ............

3 + 2 = ............

5 + 0 = ............

7. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2:

0, 1, 2, 3, 4, 5

5, 4, 3, 2, 1, 0

Bài 3:

2 = 2

2 < 4

3 > 2

4 < 5

Bài 4:

1 + 3 = 4

2 + 1 = 3

2 + 3 = 5

4 + 1 = 5

Bài 5:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 6. Tính:

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

3 + 2 = 5

5 + 0 = 5

8. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: Số?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Tính:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 4: Tính:

2 + 1 + 2 =

3 + 1 + 1 =

2 + 1 + 1 =

Bài 5:

2 + 3 ...... 5

2 + 2 ...... 2 + 1

5 + 0 ...... 2 + 3

Bài 6 : Viết phép tính thích hợp :

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020


Bài 7: Hình bên:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Có mấy hình tam giác?

9. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2:

1, 2, 3, 4, 5

5, 4, 3, 2, 1

Bài 3:

2 + 3 = 5

0 + 3 = 3

3 + 2 = 5

3 + 0 = 3

Bài 4:

2 + 1 + 2 = 5

3 + 1 + 1 = 5

2 + 1 + 1 = 4

Bài 5:

2 + 3 = 5

2 + 2 >> 2 + 1

5 + 0 = 2 + 3

Bài 6: 3 + 2 = 5

Bài 7: Có 3 hình tam giác.

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020 gồm có 10 đề thi Toán và 3 đề thi Tiếng Việt có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hướng dẫn các thầy cô ra đề thi giữa học kì 1 lớp 1 và ôn luyện toán cho học sinh lớp 1, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới vào tháng 12. Chúc các em thi tốt!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
15 5.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm