Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020 hệ thống các kiến thức đã học cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi.

1. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 1: Nối theo mẫu:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Số?

1 + ... = 1

2 + ... = 4

Bài 4: Tính:

2 + 1 + 2 = ...

1 + 2 + 1 = ...

Bài 5: Điền dấu ; <; =

5 … 8

10 … 0

9 … 2

7 … 5

5 ... 2 + 1

4 + 0 ... 2 + 3

Bài 6: Hình bên có: .... hình vuông.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2:

2 + 1 = 3

1 + 4 = 5

Bài 3:

1 + 0 = 1

2 + 2 = 4

Bài 4:

2 + 1 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4

Bài 5:

5 < 8

10 > 0

9 > 2

7 > 5

5 > 2 + 1

4 + 0 < 2 + 3

Bài 6: Hình bên có 2 hình vuông

3. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: Số?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 3: >, <, =?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 4:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 5: Viết số và phép tính thích hợp

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 6. Tính:

1 + 4 = ............

2 + 2 = ............

3 + 2 = ............

5 + 0 = ............

4. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2:

0, 1, 2, 3, 4, 5

5, 4, 3, 2, 1, 0

Bài 3:

2 = 2

2 < 4

3 > 2

4 < 5

Bài 4:

1 + 3 = 4

2 + 1 = 3

2 + 3 = 5

4 + 1 = 5

Bài 5:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 6. Tính:

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

3 + 2 = 5

5 + 0 = 5

5. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: Số?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Tính:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 4: Tính:

2 + 1 + 2 =

3 + 1 + 1 =

2 + 1 + 1 =

Bài 5:

2 + 3 ...... 5

2 + 2 ...... 2 + 1

5 + 0 ...... 2 + 3

Bài 6 : Viết phép tính thích hợp :

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020


Bài 7: Hình bên:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Có mấy hình tam giác?

6. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 2:

1, 2, 3, 4, 5

5, 4, 3, 2, 1

Bài 3:

2 + 3 = 5

0 + 3 = 3

3 + 2 = 5

3 + 0 = 3

Bài 4:

2 + 1 + 2 = 5

3 + 1 + 1 = 5

2 + 1 + 1 = 4

Bài 5:

2 + 3 = 5

2 + 2 >> 2 + 1

5 + 0 = 2 + 3

Bài 6: 3 + 2 = 5

Bài 7: Có 3 hình tam giác.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020 gồm có 10 đề thi có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hướng dẫn các thầy cô ra đề thi cho giữa học kì và cuối học kì 1 sắp tới đạt được hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 1.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm