Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5 hệ thống các kiến thức đã học cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi.

1. Đề bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 1 : Số?

a,

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b, Số lớn nhất có một chữ số là ……………

Số bé nhất có một chữ số là ………………

Bài 2: Tính:

1 + 2 = ...............

1 + 2 + 1 = ............

0 + 4 = ................

1 + 4 + 0 = ................

Bài 3 : Viết các số 5 , 8, 2, 3 :

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:...............................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ...............................................

Bài 4:

2 + 2 = .........

5 = 4 + .........

......... + 1 = 3

Bài 5: Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm

2 + 0 ........ 0

5 ...... 4 + 1

2 + 0 ...... 2

4 + 1 ........ 5

Bài 6 : Số?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Có ..... hình tam giác

Bài 7 : Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 1:

a, 0, 1, 2, 3, 4, 5

b/

Số lớn nhất có một chữ số là 9

Số bé nhất có một chữ số là 0

Bài 2: Tính:

1 + 2 = 3

1 + 2 + 1 = 4

0 + 4 = 4

1 + 4 + 0 = 5

Bài 3 : Viết các số 5 , 8, 2, 3 :

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 8

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2

Bài 4 :

2 + 2 = 4

5 = 4 + 1

2 + 1 = 3

Bài 5:

2 + 0 >> 0

5 = 4 + 1

2 + 0 = 2

4 + 1 = 5

Bài 6: Có 2 hình tam giác

Bài 7: 3 + 1 = 4

Các em có thể tham khảo thêm: Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kỳ thi giữa học kỳ 1 đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 933
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 1

    Xem thêm