Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi lớp 3 cuối 2 năm 2020 môn Tiếng Anh
Đề 1
I. Nhìn tranh viết
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II. Chọn từ khác loại
7. a. father b. grandfather c. brother d. sister
8. a. fourty b. nice c. eight d. nine
9. a. my b. his c. she d. her
10. a. ball b. teacher c. mother d. sister
11. a. poster b. picture c. kitchen d. book
12. a. living room b. bathroom c. bed d. kitchen
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
III. Nối:
IV. Chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C
19. Do you like ______ with toys? - Yes, I do
A. Played
B. Playing
C. Play
20. I’d like to have ______ toys. Let’s go to the toy shop
A. Some
B. Any
C. No
21. These are my dolls. _____ are cute.
A. It
B. They
C. Their
22. How many _______ do you have? - I have a cat and two dogs
A. Dogs
B. Pets
C. Birds
23. ____ is Linda? - She’s in the bedroom. She’s reading a book
A. Where
B. What
13. Where’s the bed?
a. They are in the school bag.
14. What colour is your coat?
b. No. But there is a big tree.
15. How old is your mother?
c. She’s thirty eight years old.
16. How are you?
d. I’m fine, thanks.
17. Where are my books?
e. It’s brown.
18. Is there a pond in front of your house?
f. It’s in the bedroom.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. How
24. This is my kite. That’s ____ car
A. Hers
B. She
C. Her
25. We have a lot of fun _____ break time
A. On
B. At
C. In
V. Đọc trả lời câu hỏi
My name is Hoa. I’m a pupil at Hoang Liet Primary School. I like pets very much. I have
a dog, a cat and two rabbits. This is my dog. It’s beautiful. That is my cat. It’s cute. It can
catch mice. There are my two rabbits. They are eating carrots in the garden. Oh I also
have two goldfish. They are in the fish tank. How about you? Do you like pets?
26. How many pets does Hoa have?
27. Does she have mice?
28. Where are the fish?
29. What school does Hoa study at?
30. Does Hoa like pets?
-The end-

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 4, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm