Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Trị

S GDĐT QUNG TR
ĐỀ THI TH TT NGHIP
TRƯNG THPT VĨNH LINH
MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
--- ĐỀ CHÍNH THC ---
thi gm có 7 trang)
Câu 1. Khong nghch biến ca hàm s
32
34
yx x
=++
A.
( )
;2−∞
( )
0; +∞
B.
( )
;0−∞
C.
( )
2; +∞
D.
( )
2;0
Câu 2. Cho hàm s
()y fx=
có bng biến thiên:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm s đạt cc đi ti
. B. Hàm s đạt cc đi ti
3x =
.
C. Hàm s đạt cc đi ti
1x =
. D. Hàm s đạt cc đi ti
4x =
.
Câu 3. Hàm s
42
34yx x=+−
có bao nhiêu điểm cc trị?
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
0
.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y fx=
có đồ th trên đoạn
[ ]
2; 4
như hình vẽ bên. Tìm
[ ]
( )
2; 4
max fx
.
A.
( )
0f
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 5. Đồ th hàm s
21
3
x
y
x
+
=
có tim cận đứng là đường thẳng nào sau đây ?
A.
1
2
x =
. B.
3x =
. C.
1
3
y =
. D.
2y =
.
Câu 6. Hàm s
( )
y fx=
có đồ th như sau
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
Hàm s
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1;1
. B.
( )
2;1
. C.
( )
1; 2
. D.
( )
2; 1−−
.
Câu 7. Tất c các giá tr ca tham s
m
sao cho hàm s
32
31y x x mx= ++
luôn đồng biến trên tp xác
định là
A.
3m
B.
3m <
C.
3m
D.
3m >
Câu 8. Cho hàm s
( )
y fx=
đo hàm
( ) ( )( )
2
2
94fx xx x
= −−
. Khi đó hàm số
( )
2
y fx=
nghch biến
trên khoảng nào?
A.
( )
2; 2
. B.
( )
;3−∞
. C.
( )
3; 0
. D.
( )
3; +∞
.
Câu 9. Tìm giá tr thc ca tham s
m
để đồ th m s
32
32yx x=−+
cắt đường thng
( )
:1d y mx=
ti
ba điểm phân biệt có hoành độ
123
,,xxx
tha mãn
222
1 23
5xxx++>
.
A.
2m >−
. B.
2m ≥−
. C.
3m >−
. D.
3m ≥−
.
Câu 10. Đường cong trong hình bên dưới đ th ca mt hàm s trong bn hàm s đưc lit bn
phương án
,,,ABC D
dưới đây. Hỏi hàm s đó là hàm số nào?
A.
3
3.yxx
B.
42
2.yx x
C.
3
3 2.yxx
D.
3
3.yx x
Câu 11. Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau:
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
Tìm tt c giá tr thc ca tham s
m
để phương trình
( )
0fx m−=
có bn nghiệm phân biệt.
A.
3m >−
B.
32m−≤
. C.
2m <−
. D.
32m−< <
.
Câu 12. Cho hàm s
()y fx=
xác định, liên tc trên
( 4; 4)
và có bng biến thiên trên
( 4; 4)
như bên. Phát
biu nào sau đây đúng?
A.
( 4;4)
min 4y
=
( 4;4)
max 10y
=
. B.
( 4;4)
max 10y
=
( 4;4)
min 10y
=
.
C. m s không có GTLN, GTNN trên
( 4; 4)
. D.
( 4;4)
max 0y
=
( 4;4)
min 4y
=
.
Câu 13. Phương trình
( )
3
log 3 2x +=
có nghim là
A.
6x =
. B.
2x =
. C.
5x =
. D.
12x =
.
Câu 14. Cho
,xy
là hai s thực dương khác
1
,xy
là hai s thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây SAI?
A.
n
n
n
xx
yy

=


B.
.
m n mn
xx x
+
=
C.
( )
n
nn
x y xy=
D.
nm
n
m
xx
yy

=


Câu 15. Cho bất phương trình
( ) ( )
22
77
log 2 2 1 log 6 5xx xx m+ + +> + ++
. Có bao nhiêu giá tr nguyên của
tham s
m
để bất phương trình trên có tập nghim cha khong
( )
1; 3
?
A.
34
B.
33
C.
35
D.
36
Câu 16. Phương trình
( )
2
22
log log 8 3 0xx +=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
2
22
log log 0xx−=
. B.
2
22
log log 6 0xx +=
C.
2
22
log log 0xx+=
. D.
2
22
log log 6 0xx −=
.
Câu 17. m tt c giá tr ca
m
để bất phương trình
( )
9 2 13 3 2 0
xx
mm− + −− >
nghiệm đúng với mi s
thc
x
.
A.
( )
5 23; 5 23m ∈− +
. B.
3
2
m <−
.
C.
3
2
m ≤−
. D.
2m
.
Câu 18. Cho
0, 1ab<≠
,
x
y
là hai số dương. Tìm mệnh đề ĐÚNG trong các mệnh đề sau
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Trị

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 20 đề thi ôn thi, mỗi đề gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Trị, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm