Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội

TUYN TẬP ĐỀ THI TOÁN VÀO 10
TRƯNG
NGUYN TT THÀNH
NI
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NI ĐỀ THI VÀO LP 10 THPT MÔN TOÁN(NTT)
m học: 2001-2002
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian: 120 phút(không k thời gian phát đề)
( Đề kim tra có 01 trang)
Câu 1: Rút gọn biểu thức:
9 4 5 9 4 5A
2 1 2 1B x x x x
Câu 2: Không biến đổi phương trình hãy chứng minh phương trình sau vô nghiệm:
2
3 2 3 4x x x
.
Câu 3: Giải phương trình
4 3 2
2 2 2 1 0x x x x
.
Câu 4: Với giá trị nào của m thì phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:
42
20x x m
.
Câu 5: Với giá trị nào của k, đường thẳng
31y x k
không cắt parabol
2
2yx
.
Câu 6: Chứng minh rằng khi a thay đổi các đường thẳng có phương trình
1 3 2001y a x a
luôn đi
qua điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.
Câu 7: Cho hình vuông có độ dài các cạnh bằng a. Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó.
Câu 8: Cho 2 đường tròn
O
cắt nhau tại A, B. Qua A kẻ cát tuyến MAM’; NAN’; PAP’ (M, N,
P thuộc đường tròn (O); M’, N’, P’ thuộc đường tròn (O’)). Chứng minh:
MNP MN'P'
Δ 
.
Câu 9: Cho hình thang vuông MNPQ ở đó
0
90MQ
, cạnh bên NP tiếp xúc với đường tròn đường
kính MQ. Chứng minh:
2
4.MQ MN PQ
.
Câu 10: Cho hình thang cân ABCD có
0
60AD
AB CD BC
. Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp
hình thang ABCD.
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NI ĐỀ THI VÀO LP 10 THPT MÔN TOÁN(NTT)
m học: 2002-2003
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian: 120 phút(không k thời gian phát đề)
( Đề kim tra có 01 trang)
Câu 1: Giải phương trình:
2 1 2 1 2x x x x x
.
Câu 2: Chứng minh đẳng thức:
2 3 1
5 3 6 3 6 5

.
Câu 3: Rút gọn biểu thức :
42
42
13 36
20 64
aa
P
aa


.
Câu 4: Giả sử a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình:
2 2 2 2 2 2
0b x b c a x c
vô nghiệm.
Câu 5: Một số có hai chữ số, tổng 2 chữ số đó bằng 11. Nếu thay đổi vị trí 2 chữ số đó cho nhau, ta được
số mới lớn hơn số cũ 9 đơn vị. Hãy tìm số ban đầu.
u 6: Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng
2
2m
. Hỏi
hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng bao nhiêu mét?
Câu 7: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R có

. Hãy tính độ dài cạnh BC theo R?
Câu 8: Giải hệ phương trình:
2 1 8
1
22
xy
xy
x
Câu 9: Cho đường tròn tâm O đường kính
6AB cm
. Kéo dài đoạn AB một đoạn BC sao cho
2BC cm
. Từ
C
kẻ tiếp tuyến
CT
tới đường tròn (
T
là tiếp điểm). Hãy tính độ dài đoạn
CT
.
Câu 10: Cho 3 đường tròn bằng nhau có tâm
1 2 3
O , O , O
cùng đi qua một điểm
D
và chúng đôi một cắt
nhau tại 3 điểm
,,A B C
. Chứng minh rằng
ABC
1 2 3
O O O
là 2 tam giác bằng nhau.
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NI ĐỀ THI VÀO LP 10 THPT MÔN TOÁN (NTT)
m học: 2003-2004
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian: 150 phút(không k thời gian phát đề)
( Đề kim tra có 01 trang)
Câu 1: Giải phương trình
5
2 2 1 2 2 1
2
x
x x x x
.
Câu 2: Trục căn thức ở mẫu số và rút gọn biểu thức:
4
1 2 3
A

.
Câu 3: Tìm các giá trị của m để 2 phương trình sau có nghiệm chung:
2
20x x m
2
2 3 0x x m
.
Câu 4: Biết rằng đường thẳng đi qua 2 điểm
1;1A
0;2B
cắt đường thẳng
21yx
tại điểm
;M x y
. Tìm
,xy
.

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

.............................................

Ngoài Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
3 4.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm