Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Cặp chất không xảy ra phản ứng

Cặp chất không xảy ra phản ứng là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến cặp chất không xảy ra phản ứng dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại. Từ đó vạn dụng vào trả lời câu hỏi, cũng như làm các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Ag + Cu(NO3)2.

B. Zn + Fe(NO3)2.

C. Fe + Cu(NO3)2.

D. Cu + AgNO3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ag + Cu(NO3)2 không xảy ra phản ứng vì Ag đứng sau Cu trong dãy điện hóa học nên không đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối.

Đáp án A.

Tính chất hóa học muối

1. Muối tác dụng với kim loại

Muối + kim loại → Muối mới + kim loại mới

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó

2. Muối tác dụng với axit

Muối + axit → muối mới + axit mới

HCl + 2AgNO3 → AgCl + HNO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Điều kiện xảy ra phản ứng: Sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước

3. Muối tác dụng với muối

Muối + muối → 2 muối mới

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl ↓

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm chất tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước.

4. Muối tác dụng với bazơ

Muối + bazơ → muối mới + bazơ mới

2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

Điều kiện xảy ra phản ứng: sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước

5. Phản ứng nhiệt phân

Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

BaCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} BaO + CO2

2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow}K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

A. dung dịch NaOH và Al2O3

B. dung dich NaNO3 và dung dịch MgCl2.

C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl

D. K2O và H2O

Xem đáp án
Đáp án B

A. Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

C. AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

D. K2O + H2O → KOH

Câu 2. Cặp chất nào dưới đây có phản ứng

A. H2SO4 và KHCO3.

B. MgCO3 và HCl.

C. Ba(OH)2 và K2CO3.

D. NaCl và K2CO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành nếu có chất không tan hoặc chất khí.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

MgCO3 + HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

NaCl + K2CO3 không xảy ra phản ứng

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Vậy cặp chất không xảy ra phản ứng là: NaCl và K2CO3.

Câu 3. Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

A. Na2O và H2O

B. Dung dịch KNO3 và dung dịch MgCl2

C. Dung dịch AgNO3 và dung dịch NaCl

D. Dung dịch NaOH và Al2O3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

A. Ba(OH)2, Na2CO3

B. Ca(OH)2, NaCl

C. Ba(OH)2, NaNO3

D. NaOH, KNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là: Ba(OH)2, Na2CO3 vì xảy ra phản ứng:

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaOH

--------------------------------------

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Cặp chất không xảy ra phản ứng là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 33
Sắp xếp theo
    Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm