Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Đề KSCL đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Nằm trong bộ đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn câu trả lời đúng

1. What is this?

A. It ruler

B. it is ruler

C. it is a ruler

D. it is an ruler

2. What color is this?

A. It red.

B. it is red

C. it is a red

D. is red

Exercise 2: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. You / how / are / hi?

…………………………………………………………………………………

2. Pencil / a / is / this.

…………………………………………………………………………………

3. A / pink / this / ruler / is.

…………………………………………………………………………………

4. And / black / a/ book/ red / is / this.

…………………………………………………………………………………

Exercise 3: Dịch sang tiếng Anh

1. Bố của bạn bao nhiêu tuổi?

…………………………………………………………………………………

2. Con mèo của chị bạn đâu?

…………………………………………………………………………………

3. Đây là màu gì?

…………………………………………………………………………………

4. Đây là cái gì?

…………………………………………………………………………………

5. Trường của bạn to phải không?

…………………………………………………………………………………

Exercise 4: Dịch sang tiếng Việt.

1. I’m very well. Thank you?

…………………………………………………………………………………

2. What’s the weather like in Hung yen?

…………………………………………………………………………………

3. This is a white and purple book.

…………………………………………………………………………………

4. Is this a chair?

…………………………………………………………………………………

Exercise 5: Chọn một từ trong ngoặc điền vào chỗ trống

1. This ………………………. a pencil (is / are)

2. This is ………………. black pencil. (a / an)

3. What ……………………….. is this? ( color / you)

4. How old ………….. your mother? ( is / are)

5. How many …………………. Do you have? (book / books)

6. …………… your school big? (is /are)

Đáp án có trong file tải: Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm