Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải bài tập Toán lớp 12 nhanh và chính xác.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Chi tiết đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

Bài thi môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Tập xác định của hàm số y = ln (-x2 + 5x - 6) là?

A. (-oo; 2) ∪(3; +oo)

B. (2;3)

C. (-oo; 2] ∪ [3; +oo)

D. [2;3]

Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (-oo; +oo)?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 3: Đạo hàm của hàm số y = xlnx trên khoảng (0; +oo) là?

A. y ' = 1/x

B. y' = ln x

C. y' = 1

D. y' = ln x +1

Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm y = f (x) = x4 - 2x2 + 1 trên đoạn [o;2]

A. M = 1

B. M = 0

C. M = 10

D. M = 9

Câu 5: Số nghiệm của phương trình log3 (x2 + 4x) + log1/3 (2x + 3) = 0 là?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 6: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

A. Bát diện đều

B. Tứ diện đều

C. Lăng trụ lục giác đều

D. Hình lập phương

Câu 7: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng (-oo; +oo)?

A. y = x3 + 1

B. y = x + 1

C. y = x - 2/x - 1

D. y = x5 + x3 - 10

Câu 8: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

A. y = x3 - 3x2 + 2

B. y = x + 2/x + 1

C. y = -x3 + 3x2 + 2

D. y = x4 - 2x3 + 2

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm