Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An, với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 50 câu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 một cách hiệu quả hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12

Câu 1. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?

A. y = x4 + 2x2 -1

B. y = -x4 -2x2 -1

C. y = x4 -2x2 -1

D. y = 2x4 + 4x2 +1

Câu 2. Tính đạo hàm của hàm số f (x)= 2x?

A. f'(x )= x.2x-1 ln 2

B. f'(x )= x.2x-1

C. f'(x )= 2x-1 ln 2

D. f'(x )= 2x ln 2

Câu 3. Số nghiệm của phương trình log(x -1)2 = 2 là:

A. Kết quả khác

B. 1

C. 0

D. 2

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình log1/3 (x2 -2x +1) < log1/3 (x -1) là:

A. (1;2)

B. (3;+oo)

C. (2 ;+oo)

D. (1;+oo)

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x +1/-x +1 trên đoạn [2 ;3]?

A. 0

B. 1

C. -5

D. -2

Câu 6. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a, AA' = 2a. Tính thể tích V của lăng trụ ABC.A'B'C'.

A. V = 8a3/3

B. V = 2a3/3

C. V = 2a

D. V = 4a3

Câu 7. Cho hàm số y = 2x + 3/x -1 có đồ thị (C ). Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 cắt các trục Ox và Oy tại các điểm A(a ;0), B (0 ;b). Khi đó, giá trị của P = 5a + b bằng:

A. P = 17

B. P = 0

C. P =17

D. P = 34

Câu 8. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (log1/3 x)2 - (\sqrt{3+1}) log3 x + = 0. Khi đó, tích x1x2:

A. 3

B. 3^{\sqrt{3}}

C. 3\sqrt{3+1}

D. 3-\sqrt{3}

Câu 9. Hàm số y = 1/3x3 - 1/2 mx2 + 1 đạt cực tiểu tại x = 2 khi m nhận giá trị nào sau đây?

A. m = 2

B. m = 4

C. m =1

D. m = 3

Câu 10. Số điểm cực đại của hàm số y = x4 +100 là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm