Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2021 trường THPT Thành Nhân, TP HCM

Mã đề 101 Trang 1 / 6
SỞ GD-ĐT TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN
---------------
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề gồm có 6 trang - 50 câu
Mã đề: 101
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ tên thí sinh: ...................................................................................... SBD: ........................
Câu 1. Có bao nhiêu cách xếp
3
học sinh thành một hàng dọc?
A.
3
. B.
1
3
C
. C.
3!
. D.
1
3
A
.
Câu 2. Cho cấp số nhân
n
u
1
3u
2
6u
. Giá trị của
3
u
bằng
A.
18
. B.
18
. C.
12
. D.
12
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?
A.
; 2
. B.
0;
. C.
2;0
. D.
1;3
.
Câu 4. Cho số phức
2 3z i
. Điểm biểu diễn của
z
trên mặt phẳng tọa độ là
A.
2;3M
. B.
2; 3N
. C.
2; 3P
. D.
2;3Q
.
Câu 5. Cho hàm số
f x
có đạo hàm
4
1 2 ,f x x x x x
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
5
.
Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
23
x
x
y
là đường thẳng
A.
3y
. B.
1y
. C.
3x
. D.
1x
.
Câu 7. Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
A.
3
1y x x
. B.
3
1y x x
. C.
3
1y x x
. D.
3
1y x x
.
Câu 8. Số giao điểm của đồ thị của hàm số
4 2
4 3y x x
với trục hoành là
Mã đề 101 Trang 2 / 6
A.
2
. B.
0
. C.
4
. D.
1
.
Câu 9. Với
a
là số thực dương tùy ý,
2
4
log
a
bằng
A.
2
1
log
a
. B.
2
2log
a
. C.
2
2 log
a
. D.
2
log 1
a
.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
3
x
y
A.
2
1
log
a
. B.
' 3 ln3
x
y
. C.
3
'
ln3
x
y
. D.
ln 3
.
Câu 11. Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
2
a
bằng
A.
3
a
. B.
5
3
a
. C.
1
3
a
. D.
2
3
a
.
Câu 12. Nghiệm của phương trình
4 6
3 9
x
A.
3
x
. B.
3
x
. C.
0
x
. D.
2
x
.
Câu 13. Nghiệm của phương trình
3 3
log 2 7 log 1 2
x x
A.
2
x
. B.
3
x
. C.
16
7
x
. D.
13
3
x
.
Câu 14. Cho hàm số
sin 2 3
f x x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
cos2
f x dx x C
. B.
1
cos 2 3
2
f x dx x x C
.
C.
cos 2 3
f x dx x x C
. D.
1
cos 2
2
f x dx x C
.
Câu 15. Nếu
1
1
( ) 7
f x dx
2
1
(t) 9
f dt
thì
2
1
( )
f x dx
bằng
A.
2
. B.
16
. C.
2
. D. 16.
Câu 16. Nếu
2
1
3 2 23
f x dx
thì
2
1
f x dx
bằng
A.
25
3
. B.
7
. C.
23
3
. D.
7
.
Câu 17. Cho hai số phức
2 ; w 3 2
z i i
. Số phức
w
z
bằng
A.
1 3
i
. B.
6 2
i
. C.
5
i
. D.
1 3
i
.
Câu 18. Một khối chóp có diện tích đáy bằng
4
và chiều cao bằng
6
. Thể tích của khối chóp đó là
A.
24
. B.
12
. C.
8
. D.
6
.
Câu 19. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là
2;3;5
bằng
A.
30
. B.
10
. C.
15
. D.
120
.
Câu 20. Một khối cầu có diện tích bề mặt bằng 36π. Thể tích khối cầu đó bằng
A.
36
V . B.
27
V . C.
54
V . D.
64
3
V
.
Câu 21. Một hình trụ bán kính đáy
2
r cm
độ i đường sinh
5
l cm
. Diện tích xung quanh của
hình trụ đó là
A.
2
10
cm
. B.
2
20
cm
. C.
2
50
cm
. D.
2
5
cm
.
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
2;0;0
A
,
0;3;4
B
. Độ dài đoạn thẳng
AB
là:
Mã đề 101 Trang 3 / 6
A.
3 3
AB . B.
2 7
AB . C.
19
AB . D.
29
AB .
Câu 23. Trong không gian
Ox
yz
, cho hai điểm
2;1;1 , 0; 1;1
A B
. Phương trình mặt cầu đường kính
AB
là:
A.
2 2
2
1 1 2
x y z
. B.
2 2
2
1 1 4
x y z
.
C.
2 2
2
1 1 8
x y z
. D.
2 2
2
1 1 2
x y z
.
Câu 24. Cho biết phương trình mặt phẳng
: 13 0
P ax by cz
đi qua 3 điểm
1; 1;2
A
,
2;1;0
B
,
0;1;3
C
. Khi đó
a b c
bằng
A.
11
. B.
11
. C.
10
. D.
10
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
cho ba điểm
1; 2;0 , (2; 1;3), 0; 1;1
A B C
. Đường trung tuyến
AM
của
tam giác
ABC
có phương trình là
A.
1
2
2
x
y t
z t
. B.
1 2
2
2
x t
y
z t
. C.
1
2
2
x t
y
z t
. D.
1 2
2
2
x t
y t
z t
.
Câu 26. Tập xác định của hàm số
5
3
( )
y x
A.
3
( ; )
D
. B.
3
\
D R . C.
3
( ; )
D
D.
D R
Câu 27. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên
?
A.
0,9
log
y x
. B.
9
x
y
. C.
9
log
y x
. D.
0,9
x
y
.
Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho vectơ
(2; 3;1), (1;2;3) vaø 2 0
a b c a b
.
Tọa độ vectơ
c
A. ( 3;
−8; −1)
B. (3;
−1; 4)
. C. (4; 1; 7). D. ( 5;
−4; 5)
.
Câu 29. Trong không gian
0
xyz
, cho
3 2 1 3 4 5
( ; ; ), ( ; ; )
A B
. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB
A.y + 2z – 4 = 0 . B. x + y + z – 9 = 0.
C. y + 2z – 9 = 0 . D. x + y + z – 6 = 0.
Câu 30. Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
3
1 1
2 4
x x
.
A.
1;2
S
. B.
;1
S
. C.
1;2
S
. D.
2;S
.
Câu 31. Cho số phức
1 3
z i
. Môđun của số phức
1 2
i z
bằng
A.
2 5
. B.
5 2
. C.
5
. D.
10
.
Câu 32. Cho hình hộp chữ nhật
ABCDA B C D
; 2
CB CD a BB a
. Góc giữa đường thẳng
B D
và mặt phẳng
ABCD
bằng
A.
90
. B.
60
. C.
45
. D.
30
.
Câu 33. Hình phẳng giới hạn bỡi đồ thị hàm số
2
3
y x x
và đường thẳng
4
y
có diện tích bằng
A.
125
6
. B.
5
6
. C.
9
2
. D.
125
6
Câu 34. Khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 3a có thể tích bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thành Nhân, TP HCM được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thành Nhân, TP HCM, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm