Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 6
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: VẬT
Năm học: 2020-2021
Thời gian làm bài: 50 phút( Không k thời gian phát đề)
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động tại nơi
2
10 /g m s
. Chu dao động của
con lắc được xác định bởi biểu thc
A.
2
g
l
B.
1
2
g
l
C.
2
l
g
D.
1
2
l
g
Câu 2. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L tụ điện C mắc nối tiếp.
hiệu
, ,
R L C
u u u
tương ứng điện áp tức thời của hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha
của các điện áp này
A.
sớm pha
2
so với
C
u
B.
R
u
sớm pha
2
so với
C
u
C.
C
u
sớm pha
2
so với
L
u
D.
sớm pha
2
so với
Câu 3. mặt chất lỏng, tại hai điểm
1
S
2
S
cách nhau 20 cm hai nguồn dao động cùng pha
theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp. Gọi
2
hai đường thẳng mặt chất
lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng
1 2
S S
cách nhau 9 cm. Biết số điểm cực đại giao thoa trên
2
tương ứng 7 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng
1 2
S S
A. 13 B. 15 C. 17 D. 19
Câu 4. Theo thuyết điện từ Mắc-xoen t nếu tại một nơi điện trường biến thiên theo thời gian
thì tại đó sinh ra
A. điện trường xoáy B. một dòng điện
C. một từ trường D. điện trường từ trường
Câu 5. Âm của một y đàn ghi ta của một cái n phát ra tai người phân biệt đưc âm
khác nhau vì không th ng
A. mức cường độ âm B. đồ thị dao động âm
C. cường độ âm D. tần số âm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 6. So với hạt nhân
29
14
Si
, hạt nhân
40
20
Ca
nhiều hơn
A. 11 nơtrôn 6 prôtôn B. 5 nơtrôn 6 prôtôn
C. 6 nơtrôn 5 prôtôn D. 5 nơtrôn 12 prôtôn
Câu 7. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết r = 20 Ω . Đặt vào hai đầu mạch một
điện áp xoay chiều u = 120 2 cos ( ωt ) V . Cho C biến thiên, đồ thị biểu diễn hiệu điện thế
hiệu dụng trên tụ phụ thuộc vào Z C như trong hình khi Z C = 80 Ω thì công suất tiêu thụ
trên R 135 W. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ bằng
A. 120√2 V
B. 120√3 V
C. 120V
D. 240V
Câu 8. Hiện tượng quang điện trong hiện tượng
A. các electron liên kết được với ánh sáng giải phóng để trở thành các electron dẫn.
B. quang điện xảy ra n trong một chất khí.
C. quang điện xảy ra bên trong một khối kim loại.
D. quang điện xảy ra bên trong một khối điện môi.
Câu 9. Chu bán của hai chất phóng xạ A B 20 phút 40 phút. Ban đầu hai chất
phóng xạ số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút t tỉ số các hạt A B bị phân rã
A.
4
5
B. 4 C.
5
4
D.
1
4
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10. Chiếu hai khe trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng bằng ánh sáng đơn sắc
bước sóng
0,6 m
, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 2 đến n sáng
bậc 4 kể từ vân sáng trung tâm 2,5 mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2
m. Khoảng cách giữa hai khe sáng bằng
A. 0,6 mm. B. 1,2 mm. C. 1,5 mm. D. 2 mm.
Câu 11. Một chất điểm dao động điều a với phương trình
cosx A t
. Đại ợng
t
được gọi
A. Tần số góc. B. Biên độ. C. Pha ban đầu. D. Pha dao động.
Câu 12. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên
tiếp bằng
A. một số nguyên lần bước song. B. một phần tư bước sóng .
C. một nửa bước song. D. một bước sóng.
Câu 13. Suất điện động
100cos 100 Ve t
giá trị hiệu dụng
A.
50 2V
B.
100V
C.
100 2V
D.
200V
Câu 14. Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm
4 H
một tụ điện
điện dung biến đổi
10pF
đến
640pF
. Lấy
2
10
. Chu dao động riêng của mạch này giá
trị
A. Từ
8
2.10 s
đến
7
3.10 s
B. Từ
8
4.10 s
đến
7
3,2.10 s
C. Từ
8
2.10 s
đến
7
3,6.10 s
D. Từ
8
4.10 s
đến
7
2,4.10 s
Câu 15. Một dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox. Tại thời điểm ban đầu
0t
vật có li độ
2
A
x
đang chuyn động theo chiều âm của trc tọa độ. Pha ban đầu
của
dao động của vật là:
A.
4
. B.
4
. C.
3
4
. D.
3
4
.
Câu 16. Trong mẫu nguyên tử của Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái bản của
nguyên tử Hiđrô
10
0
0,53.10 mr
năng lượng của nguyên tử ứng với c trạng thái dừng
được xác định bằng biểu thức
2
13,6
eV
n
E
n
, với
1,2,3,...n
Một đám nguyên tử Hiđrô đang

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án số 6 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, cho các em ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi THPT sắp tới thì việc luyện đề là rất cần thiết để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm mang đến cho các em nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 6. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 214
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm