Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 3
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: VẬT
Năm học: 2020-2021
Thời gian làm bài: 50 phút( Không k thời gian phát đề)
Câu 1. Khi i v một vật đang dao động điều hòa, phát biểu o sau đây đúng?
A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật li độ cực đại.
B. Vectơ vận tốc gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân
bằng.
C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
D. Vectơ vận tốc gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ
điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giữa hai bản tụ điện lần lượt 100V
100 3
V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện bằng
A.
/ 6
B.
/ 3
C.
/ 8
D.
/ 4
Câu 3. Trong mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một bản
tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau. B. với cùng biên độ.
C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng tần số.
Câu 4. Một con lắc xo đang dao động điều hòa. năng của con lắc là
A. tổng động ng thế năng của nó. B. hiệu động năng thế năng của nó.
C. tích động ng thế năng của nó. D. biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 5. Năng lượng liên kết của một hạt nhân
A. thể dương hoặc âm. B. càng lớn thì hạt nhân càng bền.
C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền. D. thể bằng 0 với các hạt nhân đặc biệt.
Câu 6. Một y biến áp tưởng cuộn cấp gồm 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện
xoay chiều điện áp hiệu dụng
1
U 200V
, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để
hở
. Số vòng dây của cuộn thứ cấp
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 500 vòng. B. 25 vòng. C. 100 vòng. D. 50 vòng.
Câu 7. Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm một lượng
3,744.10
14
kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không 3.10
8
m/s. Công suất bức xạ (phát xạ)
trung bình của Mặt Trời bằng
A. 6,9.10
15
MW. B. 3,9.10
20
MW. C. 4,9.10
40
MW. D. 5,9.10
10
MW.
Câu 8. Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động ngược pha, AB = 20 cm, bước sóng 1,5 cm.
Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng
A. 0,25 cm. B. 0,5 cm. C. 1,5 cm. D. 0,75 cm.
Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6
m
. Biết
khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát
0,8 m. Khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 7 nằm cùng phía so với vân trung tâm
trên màn quan sát bằng
A. 5,1 mm. B. 2,7 mm. C. 3,3 mm. D. 5,7 mm.
Câu 10. Đặt điện áp xoay chiều
2 cosu U t
(U > 0) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C
mắc nối tiếp. Gọi Z I lần lượt tổng trở của đoạn mạch cường độ dòng điện hiệu dụng
trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?
A.
2
Z I U
B.
Z UI
C.
U IZ
D.
2
U I Z
Câu 11. Hai điện tích
8 8
1 2
8.10 ; 8.10q C q C
đặt tại A, B trong không khí (AB = 6cm). Xác
định lực tác dụng lên
8
3
8.10q C
, nếu CA = 4 cm, CB = 2 cm?
A. 0,24 N. B. 0,14 N. C. 0,32 N. D. 0,18 N.
Câu 12. Một mạch dao động gồm một cuộn dây độ t cảm L = 1, 2.10
-4
H một tụ điện
điện dung C = 3nF. Do các dây nối cuộn dây điện trở tổng cộng r = 2
nên sự tỏa
nhiệt trên mạch. Để duy trì dao động trong mạch không bị tắt dần với điện áp cực đại của tụ
0
6U V
thì trong một tuần lễ phải cung cấp cho mạch một năng lượng
A. 76,67 J. B. 544,32 J. C. 155,25 J. D. 554,52 J.
Câu 13. Một hạt khối lượng nghỉ
0
m
, chuyển động với tốc độ
3
2
v c
(với c tốc độ ánh
sáng trong chân không). Theo thuyết tương đối, năng lượng toàn phần của hạt sẽ
A. gấp 2 lần động năng của hạt. B. gấp bốn lần động ng của hạt.
C. gấp
3
lần động năng của hạt. D. gấp
2
lần động năng của hạt.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 14. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó
6 ; 0,1V r
,
0
11 , 0,9R R
. Biết đèn dây tóc sảng bình thường. Hiệu điện
thế định mức công suất định mức của bóng đèn lần lượt là
A. 4,5 V 2,75 W. B. 5,5 V 2,75 W.
C. 5,5 V 2,45 W. D. 4,5 V 2,45 W.
Câu 15. Khi đưa con lắc đơn xuống sâu theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của chiều
dài dây treo con lắc) t tần số dao động điều hoà của sẽ
A. giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ u.
B. tăng chu dao động giảm.
C. tăng tần số tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi tần s dao động của không phụ thuộc gia tốc trọng trường.
Câu 16. Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ
lớn cảm ứng từ B do dòng điện này y ra tại một điểm cách y một đoạn được tính bởi công
thức
A.
7
2.10
r
B
I
B.
7
2.10
r
B
I
C.
7
2.10
I
B
r
D.
7
2.10
I
B
r
Câu 17. Người ta không thấy electron bật ra khỏi mặt kim loại chiếu chùm ánh sáng đơn sắc
vào nó. Đó
A. Chùm ánh sáng cường độ quá nhỏ.
B. Kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đỏ.
C. Công thoát của electron nhỏ so với năng lượng của phôtôn.
D. Bước sóng của ánh sáng lớn n so với giới hạn quang điện.
Câu 18. Một con lắc xo k = 40 N/m m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này tần
số góc
A. 400 rad/s. B. 0,1
rad/s. C. 20 rad/s. D. 0,2
rad/s.
Câu 19: Tốc độ truyền sóng không phụ thuộc vào
A. tần số biên độ của sóng.
B. nhiệt độ của môi trường tần s của sóng.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án số 4 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa 2021, giúp các em luyện đề, so sánh với kết quả bài làm của mình, từ đó tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi vô cùng quan trọng đối với các em học sinh lớp 12. Để có thể đạt điểm cao thì việc luyện đề là rất cần thiết để làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Nhằm mang đến cho các em nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 4. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm