Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Cách mạng tháng mười Nga

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 8 bài: Cách mạng tháng mười Nga

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Cách mạng tháng mười Nga do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 1 tiết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Bốn nước đầu tiên trong Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết là:

A. Nga, U-crai-na, Lít-va và Bê-lô-rút-xi-a.

B. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a và Lít va.

C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.

D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắt-xtan và Ngoại Cáp-ca-dơ.

2. Sắc lệnh về ruộng đất của chính phủ Xô Viết năm 1917 đã trực tiếp tấn công vào giai cấp nào trong xã hội Nga?

A. Quý tộc phong kiến.

B. Tư sản.

C. Địa chủ tư sản hóa.

D. Địa chủ.

3. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở một cuộc tiến công vũ trang vào nước Nga.

C. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

D. Chính quyền Xô Viết mới thành lập còn quá non trẻ.

4. Ý nghĩa quan trọng của việc Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước tư sản ở châu Âu - Á và Mĩ là:

A. thể hiện đường lối ngoại giao đúng.(1)

B. Tất cả (1), (2), (3) đều đúng.

C. sự thất bại chính sách bao vây của đế quốc.(3)

D. khắng định uy tín càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.(2)

5. Ai là người kế tục Lê-nin làm nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

A. Xta-lin.

B. Brê-giơ-nhép.

C. Khơ-rút-xốp.

D. Gooc-ba-chốp.

6. Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

A. Năm 1927.

B. Năm 1928.

C. Năm 1926.

D. Năm 1925.

7. Nếu chuyển sang lịch mới, ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là:

A. 07/11/1917.

B. 08/11/1917.

C. 03/11/1917.

D. 06/11/1917.

8. Chính sách Kinh tế mới ở Nga được ban hành vào năm nào?

A. 1920.

B. 1921.

C. 1923.

D. 1922.

9. Việc nhân dân Nga đã đánh bại cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc và nội phản đã chứng tỏ điều gì?

A. Nước Nga xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa là bất khả chiến bại.

B. Sự thắng thế của hoàn toàn của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với tư bản chủ nghĩa.

C. Chủ nghĩa đế quốc đã hoàn toàn suy yếu.

D. Việc giành chính quyền đã khó nhưng việc giữ chính quyền lại càng khó hơn.

10. Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

B. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ cộng hoà của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

11. Cách mạng tháng Mười Nga để lại một ý nghĩa lịch sử to lớn đối với quốc tế đó là:

A. thay đổi cục diện thế giới.(1)

B. cổ vũ và để lại nhiều bài học cho cách mạng thế giới.(2)

C. Tất cả (1), (2), (3) đều đúng.

D. mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại.(3)

12. Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu:

A. Xây dựng vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

B. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

D. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.

13. Đâu là nội dung của Chính sách cộng sản thời chiến?

A. Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp. (1)

B. Thi hành chế độ lao động bắt buộc. (3)

C. Trưng thu lương thực thừa của nông dân, Nhà nước nắm độc quyền về quản lí và phân phối lương thực. (2)

D. Tất cả (1), (2) và (3).

14. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

B. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

C. Hai chính quyền song song tồn tại.

D. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

15. Điều ước Bret-li-tốp đã có ý nghĩa gì đối với nước Nga?

A. Tạo điều kiện để nước Nga xây dựng quân đội. (2)

B. Tất cả (1), (2), (3).

C. Tạo điều kiện hòa bình để củng cố chính quyền. (1)

D. Tạo thời cơ để dốc sức xây dựng nền kinh tế quốc gia bị suy sụp trong chiến tranh. (3)

16. Đêm 24-10-1917 quân khởi nghĩa đã đánh chiếm ở đâu?

A. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện Mùa Đông.

B. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông.

C. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát, bao vây cung điện Mùa Đông.

D. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.

17. Liên Xô được thành lập vào năm nào? Ban đầu có mấy nước?

A. 12/1922 - 4 nước.

B. 12/1922 - 6 nước.

C. 06/1922 - 10 nước.

D. 04/1922 - 8 nước.

18. Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga đã xác lập thể chế nào?

A. Xã hội chủ nghĩa.

B. Cộng hòa.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến.

19. Trải qua tám tháng đầu đấu tranh, mục tiêu của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích là gì?

A. Lật đổ chính phủ lâm thời giai cấp tư sản.

B. Tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản.

C. Tất cả các mục tiêu.

D. Chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

20. Dưới tác động của chính sách Kinh tế mới, vào năm nào kinh tế nông nghiệp và công nghiệp Nga đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh?

A. Năm 1923.

B. Năm 1925.

C. Năm 1926.

D. Năm 1924.

21. Đêm 24-10-1917, Lê-nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại đâu?

A. Thành phố Pê-tơ-rô-grát.

B. Điện Xmô-nưi.

C. Điện Crem-li.

D. Cung điện Mùa Đông.

22. Dưới tác động của Sắc lệnh hòa bình, số ruộng đất của địa chủ được trao trả lại cho nông dân là

A. 15 triệu héc ta.

B. 1,5 triệu héc ta.

C. 150.000 héc ta.

D. 150 triệu héc ta.

23. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, chính quyền Xô Viết được thành lập ở đâu?

A. Toàn nước Nga.

B. Điện Xmô-nưi.

C. Xta-lin-grát.

D. Mát-xcơ-va.

24. Thành quả lớn nhất của nhân dân Xô Viết trong giai đoạn 1918 - 1920 là gì?

A. Đánh sập hoàn toàn âm mưu tiêu diệt nhà nước Xô Viết của các nước đế quốc.

B. GIữ vững và bảo vệ an toàn chính quyền Nhà nước Xô Viết non trẻ.

C. Thể hiện được sức mạnh và ý chí quật khởi của nhân dân Xô Viết.

D. Tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich.

25. Tại sao cách mạng tháng 2 - 1917 được coi là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.

B. Làm nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.

C. Nổ ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.

D. Do giai cấp vô sản mà đứng đầu là Đảng Bôn-sê-vich lãnh đạo.

26. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thành công trong cả nước vào thời gian nào?

A. Cuối năm 1917.

B. Đầu năm 1918.

C. Đầu năm 1919.

D. Cuối năm 1918.

27. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập thời gian nào?

A. Tháng 12-1924.

B. Tháng 12-1922.

C. Tháng 12-1923.

D. Tháng 12-1921.

28. Hãy chỉ ra xu thế phát triển của cách mạng Nga năm 1917.

A. Từ cách mạng dân chủ tư sản tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Từ cách mạng tư sản tiến lên cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Từ cách mạng tư sản tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng tư sản.

29. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện của mấy nước cộng hoà?

A. 5

B. 7

C. 6

D. 4

30. Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, các nước đế quốc lập tức tấn công nước Nga Xô viết non trẻ?

A. Đòi các khoản nợ của Nga hoàng đã vay của các nước đế quốc thời còn cai trị.

B. Nước Nga tự ý rút khỏi Chiến tranh đế quốc mà chưa được sự đồng ý của các nước trong phe Liên minh.

C. Nước Nga không tuân thủ các quy định của Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn.

D. Sự ra đời của nước Nga Xô viết đã làm cho chủ nghĩa đế quốc không còn trở thành hệ thống duy nhất trên thế giới.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Cách mạng tháng mười Nga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

B

A

D

A

B

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

D

C

B

C

A

B

B

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

B

B

D

B

B

A

D

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Cách mạng tháng mười Nga. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
2 492
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Xem thêm