Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 8 chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 1 tiết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Trước khi chiến tranh nổ ra, Đức - Ý - Nhật đã liên kết với nhau như thế nào? Để làm gì?

A. Hình thành khối Liên minh tam giác, chuẩn bi chiến tranh quy mô lớn.

B. Cùng nhau kí hiệp ước chống cộng sản, để đàn áp phong trào trong nước.

C. Cùng nhau rút khỏi Hội quốc liên, tránh sự ràng buộc quốc tế, thuận lợi gây chiến.

D. Hình thành trục Béc-lin - Rô-ma - Tô-ki-ô, tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến.

2. Nước Phát xít nào bị tiêu diệt đầu tiên trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hung-ga-ri.

B. Đức.

C. Nhật.

D. I-ta-li-a.

3. Thế chiến thứ hai bắt đầu bằng sự kiện nào?

A. Đức thôn tính Tiệp Khấc (03/1939).

B. Ý tấn công vào vùng Bắc Phi của Pháp (08/1939).

C. Đức tấn công vào Liên Xô (0110911939).

D. Đức tấn công bất ngờ vào Ba Lan (01/09/1939).

4. Hai thành phố nào của Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử, vào thời gian nào?

A. Hi-rô-si-ma và Tô-ki-ô - Ngày 06 và 07/08/1945.

B. Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 09/08/1945.

C. Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 08/08/1945.

D. Hi-rô-si-ma và Ô-sa-ka - Ngày 06 và 07/08/1945.

5. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mang lại điều gì cho Liên Xô?

A. Bảo vệ quyền lợi quốc gia, phân hóa kẻ thù.

B. Không liên quan gì đến Liên Xô.

C. Liên Xô phải chuẩn bị đối phó với nhiều kẻ thù.

D. Anh - Pháp sẽ không đánh mình, chỉ lo đối phó với Đức.

6. Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật đã làm cho khoảng bao nhiêu người dân Nhật thiệt mạng?

A. 1 triệu người.

B. 10 triệu người.

C. 1 vạn người.

D. 10 vạn người.

7. Sau khi quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ, Hồng quân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ gì?

A. Tấn công sang nước Đức và tiêu diệt phát xít Đức.

B. Tiến vào Pháp giúp chính phủ Pháp đấu tranh giành lại độc lập.

C. Quay sang chiến trường Thái Bình Dương giúp Mĩ tiêu diệt phát xít Nhật.

D. Tiến vào Đông Âu và giúp nhân dân các nước này giải phóng.

8. Liên Xô tham chiến với mục đích nào?

A. Giúp đỡ nhân dân các nước Đông Âu chống phát xít.

B. Đứng về phe các nước Anh, Mĩ để thiết lập mối quan hệ sau khi chiến tranh kết thúc.

C. Cảnh cáo Đức đã vi phạm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

D. Bảo vệ hòa bình và an ninh của Tổ quốc.

9. Tại sao các nước Anh, Pháp, Mĩ lại chủ trương giữ nguyên trật tự thế giới Véc-xai Oa-sinh-tơn?

A. Chiến tranh xảy ra sẽ hao tổn nhiều của cải vật chất và tiềm năng kinh tế.

B. Là các nước sáng lập Hội quốc liên - tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình trên thế giới.

C. Vì các nước này được hưởng nhiều quyền lợi nhất từ Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn.

D. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh là xu thế hòa bình.

10. Quan điểm của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh là:

A. liên kết với Anh - Pháp chống lại phát xít.

B. bắt tay với Liên Xô đánh phát xít.

C. không can thiệp vào sự kiện bên ngoài châu Mĩ.

D. cùng phát xít đánh châu Âu để chia phần.

11. Đến tháng 04/1940 chiến sự diễn ra như thế nào?

A. Đức làm chủ Bắc Âu và phần lớn Tây Âu.

B. Anh - Pháp đánh bật Đức ra khỏi Tây Âu

C. Đức làm chủ vùng Bắc Âu.

D. Đức bị cầm cự ở Ba Lan.

12. Hồng quân Liên Xô phản công giải phóng toàn bộ lãnh thổ vào lúc nào?

A. 06/1944.

B. 04/1945.

C. 01/1944.

D. 12/1944.

13. Chủ nghĩa phát xít Ý bị sụp đổ vào thời gian nào?

A. 07/1945

B. 07/1943.

C. 05/1943.

D. 09/1944.

14. Đức kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện vào lúc nào?

A. 02/05/1945.

B. 08/05/1945.

C. 09/05/1945.

D. 30/04/1945.

15. Quan điểm của Anh - Pháp trước nguy cơ chiến tranh là gì?

A. Cùng phát xít đánh Liên Xô.

B. Vừa nhượng bộ phát xít vừa liên kết với Liên Xô.

C. Nhượng bộ phát xít để giữ nguyên trật tự thế giới.

D. Cùng với Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít.

16. Ngày 07/12/1941, ở Thái Bình Dương, có sự kiện gì?

A. Mĩ tuyên chiến với Nhật.

B. Nhật xâm chiếm Đông Dương.

C. Nhật tấn công các thuộc địa Anh ở Đông Nam Á.

D. Nhật tấn công các hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (Ha-oai).

17. Tháng 09/1940 quân Ý đã tấn công, xâm chiếm nước nào ở mặt trận Bắc Phi?

A. An-giê-ri.

B. Nam Phi.

C. Ai Cập.

D. Ê-ti-ô-pi-a.

18. Tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?

A. Vì được các nước châu Âu nhượng bộ, chưa đủ sức đánh ngay Liên Xô.

B. Có đánh châu Âu mới có thể đánh sang Mĩ Latinh.

C. Địa hình châu Âu phù hợp với chiến thuật của quân Đức.

D. Vì Đức ở châu Âu.

19. Quân Nhật đầu hàng đồng minh khi nào?

A. 06/08/1945.

B. 15/08/1945.

C. 09/08/1945

D. 14/08/1945.

20. Đâu là khoảng thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai?

A. 1939 - 1942.

B. 1939 - 1945.

C. 1938 - 1944.

D. 1935 - 1941.

21. Nhằm củng cố khối liên minh phát xít, 3 nước phát xít đã làm gì vào tháng 09/1940?

A. Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Béc-lin.

B. Kí kết hiệp ước cùng nhau tấn công Liên Xô tại Tô-ki-ô.

C. Thỏa thuận việc phân công xâm chiếm thế giới tại Muy-ních.

D. Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Rô-ma.

22. Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Tất cả các câu đều đúng.

B. chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của Anh - Pháp - Mĩ với phát xít.

C. sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc làm mâu thuẫn đế quốc gay gắt.

D. hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít.

23. Việc Liên Xô tham chiến đã có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Làm thay đổi thái độ và phản ứng của các nước Anh, Mĩ. (3)

B. Tất cả (1), (2) và (3).

C. Cổ vũ nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng đứng lên đấu tranh. (2)

D. Thay đổi tính chất chiến tranh từ cuộc chiến tranh đế quốc sang cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít. (1)

24. Anh - Pháp kí hiệp ước với Đức nhằm mục đích gì?

A. Anh - Pháp sẽ không đánh Đức khi chiến tranh nổ ra.

B. Đức sẽ tấn công Liên Xô và Mĩ.

C. Đức sẽ chia phần cho Anh - Pháp.

D. Đức không tấn công Anh - Pháp, mà đánh Liên Xô.

25. Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời lúc nào, ở đâu?

A. 01/12/1941 - Oa-sinh-tơn.

B. 01/01/1942 - Oa-sinh-tơn.

C. 01/11/1942 - Mát-xcơ-va.

D. 01/01/1942 - Mát-xcơ-va.

26. Kết quả của cuộc tấn công vào Liên Xô của Đức vào tháng 12/1941:

A. Quân Đức ở ngoại ô chuẩn bị tiến vào nội đô Mát-xcơ-va.

B. Chuẩn bị đánh Xin-!in-grát, chiếm thủ đô từ phía Nam.

C. Quân Đức đã làm chủ được thủ đô Mát-xcơ-va.

D. Quân Đức bị đánh bật khỏi thủ đô, kế hoạch chớp nhoáng bị phá sản.

27. Việc tiêu diệt phe phát xít ở mặt trận Bắc Phi là chiến công của các nước đồng minh nào?

A. Liên Xô, Anh và Mĩ.

B. Liên Xô và Anh.

C. Liên quân Anh - Mĩ.

D. Liên Xô và Mĩ.

28. Đức mở chiến dịch tấn công Liên Xô vào thời gian nào?

A. 12/06/1941

B. 26/06/1941.

C. 07/12/1941.

D. 22/06/1941.

29. Phương án nào phản ánh thiệt hại mà chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho lịch sử nhân loại?

A. Khoảng 60 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 100 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Khoảng 90 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 30 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Khoảng 90 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 20 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất.

30. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, chủ trương của Liên Xô là:

A. ủng hộ các nước chống lại phát xít xâm lược.(3)

B. Câu (1) và (2) là đúng.

C. liên kết với Anh - Pháp chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.(1)

D. cùng đế quốc dân chủ thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.(2)

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

B

A

D

D

D

C

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

B

C

C

D

C

A

B

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

B

D

B

B

C

D

C

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 153
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Xem thêm