Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 1 tiết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Kết quả ở trận tấn công Đà Nẵng sau 5 tháng như thế nào?

A. Pháp thua rút khỏi Đà Nẵng.

B. Pháp chiếm được Đà Nẵng.

C. Pháp bỏ Đà Nẵng, tấn công Huế.

D. Pháp bị sa lầy, chuyển sang đánh Gia Định.

2. Đâu là nội dung của các đề nghị cải cách do Nguyễn Trường Tộ đề xuất?

A. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chính.(1)

B. Chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao. (2)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Cải tổ giáo dục. (3)

3. Phong trào Cần Vương diễn ra trong khoảng thời gian nào? Được chia làm mấy giai đoạn?

A. 2 giai đoạn: 1885 - 1890 và 1890 - 1896.

B. 3 giai đoạn: 1885 - 1887, 1887 - 1889, 1890 - 1896.

C. 2 giai đoạn: 1885 - 1886, 1886 - 1895.

D. 2 giai đoạn: 1885 - 1888 và 1888 - 1896.

4. Tổng đốc thành Hà Nội khi Pháp đánh Bắc kì lần thứ hai là ai?

A. Hoàng Diệu.

B. Phan Thanh Giản

C. Nguyễn Tri Phương.

D. Tôn Thất Thuyết.

5. Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trương đưa thanh niên sang Nhật du học?

A. Nhật tiến hành cải cách thành công và trở thành nước tư bản giàu mạnh. (2)

B. Nhật là nước đồng văn đồng chủng, máu đỏ da vàng. (1)

C. Nhật thắng Nga trong Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). (3)

D. Tất cả (1), (2) và (3).

6. 1/4 số ruộng đất bị chiếm ở Nam Kì những năm đầu thế kí XX là do bộ phận nào nắm giữ?

A. Các chủ tư bản người Pháp.

B. Các đình chùa trong làng.

C. Giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Giáo hội Thiên chúa.

7. Quân Pháp đánh Thuận An (Huế) vào lúc nào? Do ai chỉ huy?

A. 18/09/1883 - Đờ Cuốc-xi.

B. 17/08/1883 - Cuốc-bê.

C. 18/08/1883 - Cuốc-bê.

D. 17/07/1883 - Đờ Cuốc-xi.

8. Pháp lấy cớ gì để tấn công nước ta vào 1858?

A. Nhà Nguyễn bắt giam người nước ngoài.

B. Nhà Nguyễn khủng bố đạo Thiên Chúa.

C. Nhà Nguyễn không thực hiện điều Nguyễn Ánh đã hứa với Pháp.

D. Nhà Nguyễn bắn vào tàu chiến của Pháp.

9. Trong cơ cấu hành chính của liên bang Đông Dương, Trung Kì Việt Nam theo chế độ nào?

A. Nửa thuộc địa.

B. Nửa bảo hộ.

C. Thuộc địa.

D. Bảo hộ.

10. Chủ trương của Duy Tân hội là gì?

A. Xây dựng chính thể quân chủ lập hiến.

B. Tất cả các câu đều đúng.

C. Đánh đuổi giặc Pháp.

D. Việt Nam độc lập

11. Hoạt động chính của nghĩa quân Hương Khê trong giai đoạn 1885 - 1888 là gì?

A. Mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào trụ sở của quân Pháp, gây cho địch nhiều tổn thất nghiêm trọng.

B. Tiến hành đàm phán, giảng hòa với thực dân Pháp, tìm kiếm hòa bình trong thương lượng.

C. Tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc khí giới, tích trữ lương thảo.

D. Tiến hành các cuộc tấn công nhỏ vào các đồn bốt của thực dân Pháp, đánh tiêu hao sinh lực địch.

12. Biểu hiện nào chứng tỏ phong trào công nhân giai đoạn thế chiến thứ nhất có nhiều điểm mới?

A. Tất cả các câu đều đúng.

B. Quy mô và số lượng nhiều hơn.

C. Có tinh thần đoàn kết, kỉ luật.

D. Kết hợp đấu tranh kinh tế và bạo động vũ trang.

13. Tên thật của Đề Thám là gì? ông mất thời gian nào?

A. Trương Văn Thám - 06/1913.

B. Trương Văn Thám - 02/1913.

C. Hoàng Văn Thám - 02/1913.

D. Hoàng Hoa Thám - 06/1913.

14. Vùng Tây Bắc, đồng bào dân tộc Thái, Mường, Mông... đã tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai?

A. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

B. Nguyễn Văn Giáp, Cầm Bá Thước

C. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp.

D. Nguyễn Quang Bích, Hà Văn Mao

15. Liên bang Đông Dương do người Pháp lập bao gồm các xứ nào?

A. Bắc Kì, Nam Kì Việt Nam, Cam-pu-chia.

B. Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì Việt Nam.

C. Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì của Việt Nam; Cam-pu-chia, Lào.

D. Bắc Kì, Trung Kì Việt Nam và Lào.

16. Sau khi Trương Định mất, ai là người kế nhiệm ông tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến còn dang dở?

A. Nguyễn Trung Trực.

B. Trương Quyền.

C. Nguyễn Hữu Cầu.

D. Cầm Bá Thước.

17. Hiệp ước Nhâm Tuất quy định mức phí mà triều đình phải bồi thường cho Pháp là

A. 288 vạn lạng bạc.

B. 100 vạn lạng bạc.

C. 118 vạn lạng bạc.

D. 90 vạn lạng bạc.

18. Phong trào Yên Thế kết thúc vào năm nào? Bằng sự kiện gì?

A. 06/1909 - Nghĩa quân đầu hàng Pháp

B. 02/1913 - Đề Thám bị sát hại.

C. 03/1913 - Đề Thám bị giết hại.

D. 02/1909 - Căn cứ Yên Thế bị hạ.

19. Vào những năm nào, nghĩa quân Yên Thế phải giảng hòa với Pháp?

A. 10/1894 và 12/1897.

B. 01/1895 và 12/1897.

C. 08/1894 và 10/1896.

D. 10/1894 và 10/1897.

20. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên năm 1917 là

A. công nhân và tù chính trị.

B. công nhân và nông dân.

C. nông dân và binh lính.

D. binh lính và tù chính trị.

21. Tên một số lãnh tụ nhân dân chống Pháp?

A. Phan Văn Nghị, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu,

B. Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Phan Thanh Giản

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Nguyễn Trường Tộ.

D. Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân

22. Năm 1873, sau khi Gac-ni-ê bị giết, thực dân Pháp đã ký với nhà Nguyễn hiệp ước Giáp Tuất (15-3 -1874) là vì:

A. Chúng hoang mang, dao động

B. Gặp sức chống trả quyết liệt của triều đình Huế

C. Sợ bị đánh tập hậu ở Nam Kỳ

D. Sợ triều đình Mãn Thanh can thiệp

23. Tại sao thực dân Pháp lại chuyển hướng tấn công vào Gia Định?

A. Gia Định là vựa lúa của Việt Nam. (3)

B. Gia Định có vị trí chiến lược quan trọng với hệ thống giao thông thủy thuận lợi. (2)

C. Tất cả (1), (2), (3).

D. Thất thủ ở Đà Nẵng. (1)

24. Khởi nghĩa Thái Nguyên do ai lãnh đạo?

A. Đội Cung và Lương Văn Can.

B. Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến.

C. Trần Cao Vân và Lương Ngọc Quyến.

D. Đội Cấn và Đội Cung.

25. Đề Nắm bị thực dân Pháp sát hại vào thời gian nào?

A. Tháng 4 - 1896.

B. Tháng 4 - 1895.

C. Tháng 4 - 1892.

D. Tháng 4 - 1897.

26. Trong giai đoạn từ 1893 đến năm 1897, ai là lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế?

A. Đề Thám

B. Phan Đình Phùng

C. Đề Nắm

D. Nguyễn Trung Trực

27. Tính đến năm 1902, thực dân Pháp đã bao chiếm số lượng ruộng đất ở Bắc Kì là bao nhiêu?

A. 282.000 ha.

B. 112.000 ha.

C. 182.000 ha.

D. 212.000 ha.

28. Trận đánh có tiếng vang nhất của quân dân Hà Nội sau khi mất thành là trận nào?

A. Trận Cầu Giấy - 21/12/1874.

B. Trận Cầu Giấy - 22/12/1873.

C. Trận Chợ Cầu - 20/11/1873.

D. Trận Cầu Giấy - 21/12/1873.

29. Mục đích cơ bản của phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng là gì?

A. Đưa thanh niên sang Pháp trực tiếp xem họ làm ăn thế nào để trở về giúp dân, giúp nước.

B. Phan Bội Châu sang Nhật đàm phán, cầu viện họ cung cấp nhân lực, vũ khí để giúp Việt Nam đánh Pháp.

C. Đưa thanh niên sang Trung Quốc học hỏi kĩ nghệ, hoàn thiện lí luận bạo động vũ trang.

D. Đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật đào tạo rồi trở về cứu dân, cứu nước.

30. Chính sách sai lầm nhất của nhà Nguyễn đã đẩy nhanh quá trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp là gì?

A. Tăng thuế quá mạnh.

B. Trọng nông, ức thương.

C. Bế quan tỏa cảng.

D. Cấm đạo và giết đạo Gia Tô.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

A

D

D

C

B

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

B

C

C

B

A

B

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

A

C

B

C

A

C

D

D

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 217
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Xem thêm