Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra môn Sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Sự kiện nào kết thúc thời kì Lịch sử thế giới cận đại?

A. Cách mạng tư sản Anh

B. Cách mạng tháng Hai ở Nga

C. Cách mạng tháng 10 Nga

D. Cách mạng tư sản Pháp

2. Đâu là hạn chế chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

A. Chưa xác lập được sự thống trị của giai cấp tư sản.

B. Chưa đánh đổ chế độ phong kiến.

C. Chưa giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

D. Chưa xác lập được nền kinh tế thị trường.

3. Tất cả các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều nổ ra ở phạm vi châu Âu. Đúng hay sai?

A. Sai.

B. Đúng.

4. Theo các tác giả SGK lớp 8, lịch sử thế giới cận đại bắt đầu được xác lập vào thời gian nào và mốc kết thúc của nó là gì

A. Giữa thế kỉ XV đến 1918.

B. Giữa thế kỉ XVI đến 1917.

C. Giữa thế kỉ XVII đến 1914.

D. Giữa thế kỉ XVI đến 1900.

5. Các cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại có hình thức là cuộc thống nhất đất nước?

A. Anh và Hà Lan.

B. Mĩ và Pháp.

C. Nga và Mĩ.

D. I-ta-li-a và Đức.

6. Các cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại có hình thức là cuộc cải cách?

A. Anh và Pháp.

B. I-ta-li-a và Nhật Bản.

C. Nga và Nhật Bản.

D. Mĩ và Hà Lan.

7. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại tuy có chung mục tiêu nhưng khác nhau về

A. hình thức tiến hành. (3)

B. kết quả đạt được. (1)

C. giai cấp lãnh đạo. (2)

D. Tất cả (1), (2) và (3).

8. Đâu là thứ tự đúng về thời gian diễn ra các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

A. Hà Lan, Anh, Mĩ, Pháp.

B. Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan.

C. Anh, Hà Lan, Mĩ, Pháp.

D. Hà Lan, Mĩ, Anh, Pháp.

9. Trong các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, cuộc cách mạng nào có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử châu Âu?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Mĩ.

D. Hà Lan.

10. Từ 1640 đến năm 1871 là giai đoạn nào trong tiến trình phát triển của chủ nghĩa tư bản?

A. Chủ nghĩa thực dân.

B. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.

C. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.

D. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

A

B

D

C

D

A

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 225
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm