Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 8 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Theo Hiến pháp năm 1787, Tổng thống Mĩ là người nắm quyền lực nào?

A. Quyền lập pháp.

B. Quyền hành pháp.

C. Cả lập pháp và hành pháp.

D. Quyền tư pháp.

2. Hiện tượng mới về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XV là:

A. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

B. Xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim... có thuê mướn nhân công

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất, buôn bán

D. Tất cả các hiện tượng trên trên

3. Đâu là thời gian diễn ra cách mạng tư sản Anh?

A. 1640 - 1688.

B. 1640 - 1649.

C. 1642 - 1688.

D. 1642 - 1648.

4. Trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn nhất ở Anh thế kỉ XVII là

A. Li-vơ-pun.

B. Luân Đôn.

C. Man-che-xtơ.

D. Nốt-ting-ham.

5. Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Bỉ

B. Vương quốc Anh

C. Vương quốc Tây Ban Nha

D. Vương quốc Bồ Đào Nha

6. Ai là người đã nêu lên nhận xét về cách mạng tư sản Anh "Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến".

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. En-ghen.

C. Các Mác.

D. Lê-nin.

7. Trong khoảng thời gian nào thực dân Anh đã thiết lập được hệ thống thuộc địa của mình ở 13 bang Bắc Mĩ?

A. Từ đầu thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI.

B. Từ đầu thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV.

C. Từ đầu thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII.

D. Từ đầu thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII.

8. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu. (1)

B. Câu (1) và (2) sai.

C. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm. (2)

D. Câu (1) và (2) đúng.

9. Kết quả lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên.

B. 13 bang được tuyên bố độc lập.

C. Thành lập quốc gia mới - Hợp chúng quốc Hoa kì.

D. Thực dân Anh phải từ bỏ đặc quyền ở 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.

10. So với giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản mới ra đời có điểm gì nổi bật?

A. Yếu cả về tiềm lực kinh tế và chính trị.

B. Không có tiềm lực kinh tế.

C. Chỉ có tiềm lực kinh tế chứ không có tiềm lực chính trị.

D. Chỉ có số lượng đông đảo.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

C

B

A

C

C

C

D

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
14 7.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm