Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và chia sẻ, đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình SGK môn Sử kèm đáp án. Giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài đồng thời học tốt môn Sử lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn mạnh lên vào thời gian nào?

A. Ra đời cuối thế kỉ XVIII và lớn mạnh vào cuối thế kỉ XIX.

B. Ra đời đầu thế kỉ XX và lớn mạnh vào cuối thế kỉ XX.

C. Ra đời cuối thế kỉ XIX và lớn mạnh vào đầu thế kỉ XX.

D. Ra đời cuối thế kỉ XIX và lớn mạnh vào cuối thế kỉ XX.

2. Ai là người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất 1898 ở Trung Quốc?

A. Lương Khải Siêu.

B. Khang Hữu Vi.

C. Từ Hi Thái Hậu.

D. Vua Quang Tự.

3. Hãy chỉ ra nguyên nhân thất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn?

A. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. (1)

B. Tất cả (1), (2) và (3).

C. Sự câu kết của triều đình Mãn Thanh và các nước đế quốc. (3)

D. Thiếu vũ khí. (2)

4. Đâu là điểm giống nhau giữa phong trào Thái Bình thiên quốc và phong trào nghĩa Hòa đoàn?

A. Đều là phong trào nông dân.

B. Đều giành được thắng lợi.

C. Đều diễn ra vào đầu thế kỉ XX.

D. Đều là phong trào của sĩ phu tư sản hóa.

5. Ai là đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A. Tôn Trung Sơn.

B. Lương Khải Siêu.

C. Mao Trạch Đông.

D. Khang Hữu Vi.

6. Cho đến cuối thế kỉ XIX, vùng Vân Nam của Trung Quốc do nước nào nắm giữ?

A. Nga.

B. Hà Lan.

C. Anh.

D. Pháp.

7. Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?

A. Lương Khải Siêu.

B. Khang Hữu Vi.

C. Hồng Tú Toàn.

D. Tôn Trung Sơn.

8. Ngày 12/2/1912, diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng Thống.

B. Khởi nghĩa Vũ Xương.

C. Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống.

D. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

9. Ngày 5/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh gì?

A. "Quốc hữu hóa các xí nghiệp của giai cấp tư sản".

B. "Quốc hữu hóa đường bộ"

C. "Quốc hữu hóa đường sắt"

D. "Quốc hữu hóa các hệ thống đường giao thông"

10. Ngày 19/7/1864, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Trung Quốc?

A. Cuộc khởi nghĩa có vũ trang của nông dân chống đế quốc diễn ra ở miền Bắc Trung Quốc.

B. Cuộc vận động Duy Tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu bắt đầu.

C. Từ Hi Thái hậu làm cuộc chính biến, ra lệnh bắt vua Quang Tự.

D. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc thất bại.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

A

A

D

C

D

C

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 680
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm