Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794). Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 8 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê

B. Rút-xô, Mông-te-xki-ơ, Ô-oen

C. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te

D. Vôn-te, Rút-xô, Mông-te-xki-ơ

2. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8-1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản.

B. Tăng lữ.

C. Tiểu tư sản.

D. Vô sản.

3. Theo điều 17 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền thì quyền nào sau đây là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể tước bỏ?

A. Quyền được học hành.

B. Quyền được tự do kinh doanh.

C. Quyền sở hữu.

D. Quyền tự do ngôn luận.

4. Ngày 14-7-1789, ở Pháp có sự kiện gì?

A. Thông qua "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền"

B. Quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài Ba-xti

C. Nền cộng hòa đầu tiên của Pháp được thiết lập

D. Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp

5. Số nợ của nhà nước phong kiến Pháp vay tư sản đến năm 1789 lên đến bao nhiêu?

A. 6 tỉ livrơ

B. 5 tỉ livrơ

C. 7 tỉ livrơ

D. 4 tỉ livrơ

6. Phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm được những gì?

A. Phế truất vua Lu-i XVI

B. Đem lại quyền lực cho nhân dân

C. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân

D. Thông qua "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền"

7. Đâu là hình thái phát triển của cách mạng tư sản Pháp?

A. Từ nền chuyên chính dân chủ cách mạng tiến lên nền cộng hòa và trở về chế độ quân chủ lập hiến.

B. Từ chế độ quân chủ lập hiến tiến lên nền cộng hòa và cuối cùng là nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

C. Từ chế độ cộng hòa tiến lên nền chuyên chính dân chủ cách mạng và trở về chế độ quân chủ lập hiến.

D. Từ chế độ quân chủ lập hiến tiến thẳng lên nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

8. Phái Lập hiến ở Pháp thuộc tầng lớp nào?

A. Đại địa chủ

B. Quý tộc mới

C. Tư sản công thương

D. Đại tư sản

9. Cách mạng Pháp còn có những hạn chế nào?

A. Không xác lập nền thống trị của giai cấp tư sản, chưa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Chưa đáp ứng quyền lợi cơ bản của nhân dân, không xóa bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột phong kiến.

C. Chưa thủ tiêu giai cấp chủ nô, còn nạn phân biệt chủng tộc, chưa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp.

D. Chưa hình thành thị trường dân tộc thống nhất, chính quyền được thành lập sau cách mạng là chính quyền liên hiệp của tư sản và quý tộc phong kiến.

10. Cách mạng tư sản Pháp kết thúc sau sự kiện nào sau đây?

A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua.

C. Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và xử tử.

D. Quân Pháp đánh bại liên quân Áo - Phổ.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 2: Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

B

B

D

B

D

B

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
4 1.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm