Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Cho Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 20%, sau phản ứng thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Zn tham gia phản ứng là

A. 30,45 g

B. 43,56 g

C. 29,25 g

D. 15,89 g

2. Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

A. 10%

B. 30%

C. 40%

D. 20%

3. Ở 20oC, độ tan của KCl là 34 gam. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl bão hòa ở nhiệt độ này

A. 34,56%

B. 38,90%

C. 25,37%

D. 23,56%

4. Tính khối lượng chất tan có trong 200 ml dung dịch Na2SO4 1,5M

A. 42,6 g

B. 28,9 g

C. 34,8 g

D. 38,9 g

5. Một dung dịch NaOH có nồng độ 15%. Tính khối lượng NaOH có trong 150g dung dịch

A. 22,5 g

B. 30,4 g

C. 25,8 g

D. 15,5 g

6. Hãy tính nồng độ mol của 400 gam CuSO4 trong 4 lít dung dịch

A. 0,438M

B. 0,375M

C. 0,234M

D. 0,625M

7. Nồng độ Mol của dung dịch

A. Cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

B. Cho biết khối lượng dung dịch

C. Cho biết khối lượng riêng của dung dịch

D. Cho biết số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch

8. Hòa tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

A. 4,8%

B. 1,8%

C. 2,8%

D. 3,8%

9. Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 1M với 3 lít dung dịch axit H2SO4 0,2M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn?

A. 0,7M

B. 1,8M

C. 0,2M

D. 2,5M

10. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết

A. Số gam chất tan có trong 1000 g dung môi

B. Số gam chất tan có trong 1000 g dung dịch

C. Số gam chất tan có trong 100g dung môi

D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

A

A

D

A

C

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
2 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm