Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chuyên đề 3: Bài tập về mol, thể tích mol của chất khí, tỉ khối của chất khí

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 Chuyên đề 3: Bài tập về mol, thể tích mol của chất khí, tỉ khối của chất khí

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chuyên đề 3: Bài tập về mol, thể tích mol của chất khí, tỉ khối của chất khí được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9, giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Số phân tử H2O có trong một giọt nước (0,05g) là

A. 1,7.1021 phân tử

B. 1,7.1022 phân tử

C. 1,7.1023 phân tử

D. 1,7.1020 phân tử

2. Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là

A. 9g

B. 10g

C. 18g

D. 8g

3. Câu nào đúng trong số các câu sau

A. 12g cacbon phải có số nguyên tử ita hơn số nguyên tử trong 23g natri

B. Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết

C. Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá

D. Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC

4. Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là

A. 25,1.1023

B. 35,1.1023

C. 20,1.1023

D. 30,.1023

5. 1 mol nước chứa số nguyên tử là

A. 24,08.1023

B. 12,04.1023

C. 18,06.1023

D. 6,02.1023

6. Số mol phân tử N2 có trong 280g Nitơ là

A. 9 mol

B. 11 mol

C. 12mol

D. 10 mol

7. Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

A. 18,06.1023

B. 12,04.1023

C. 6,04.1023

D. 6,02.1023

8. Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là

A. 80g

B. 49g

C. 98g

D. 40g

9. Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

A. 0,35 mol

B. 0,20 mol

C. 0,25 mol

D. 0,30 mol

10. Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

A. 3,0.1023 phân tử

B. 2,6.1023 phân tử

C. 4,2.1023 phân tử

D. 3,6.1023 phân tử

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chuyên đề 3: Bài tập về mol, thể tích mol của chất khí, tỉ khối của chất khí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

C

D

C

D

A

B

C

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chuyên đề 3: Bài tập về mol, thể tích mol của chất khí, tỉ khối của chất khí. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 209
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm