Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống...

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống...

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống...do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra môn Sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Nguyễn Phúc Ưng Lịch là tên của vị vua nào của nhà Nguyễn?

A. Hàm Nghi

B. Đồng Khánh.

C. Duy Tân.

D. Kiến Phúc.

2. Chữ "Cần Vương" có nghĩa là gì?

A. Giúp dân, cứu nước.

B. Vì vua cứu nước.

C. Vua cần giúp đỡ.

D. Cùng vua cứu nước.

3. Trong giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần Vương, phong trào kháng chiến diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?

A. Trung Kì và Bắc Kì.

B. Nam Kì và một phần hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An.

C. Nam Kì và Bắc Kì.

D. Trung Kì và Nam Kì.

4. Sau khi thấy Tân Sở chật hẹp, Tôn Thất Thuyết đã chuyển căn cứ về đâu?

A. Hương Khê (Hà Tĩnh).

B. Sơn Phòng (Quảng Trị).

C. Thanh Chương - Nghệ An.

D. Bố Trạch (Quảng Bình).

5. Cuộc chiến đấu của nghĩa quân Ba Đình với thực dân Pháp diễn ra ác liệt nhất vào thời gian nào?

A. Tháng 11 - 1886 đến tháng 12 - 1886.

B. Tháng 12 - 1887 đến tháng 1 - 1888.

C. Tháng 11 - 1886 đến tháng 12 - 1887.

D. Tháng 12 - 1886 đến tháng 1 - 1887.

6. Đâu là năm sinh, năm mất của vua Hàm Nghi?

A. 1870 - 1945.

B. 1871 - 1942.

C. 1872 - 1943.

D. 1862 - 1944.

7. Khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra trong thời gian nào? Do ai lãnh đạo?

A. 1886 - 1892, Đinh Công Tráng.

B. 1883 - 1892, Phan Đình Phùng.

C. 1884 - 1896, Nguyễn Thiện Thuật.

D. 1883 - 1892, Nguyễn Thiện Thuật.

8. Cách tổ chức và chiến đấu của khởi nghĩa Bãi Sậy như thế nào?

A. Địa hình là vùng lau sậy rậm rập, địch khó vào.

B. Tất cả các câu đều đúng.

C. Lực lượng cơ động, linh hoạt, hình thức phong phú.

D. Đánh du kích, không cố thủ một nơi.

9. Phan Đình Phùng sinh và mất năm nào? Từng giữ chức vụ gì trong triều Nguyễn?

A. 1845 - 1895, Thượng thư Bộ binh.

B. 1847 - 1896, Quan Ngự sử.

C. 1846 - 1896, Thượng thư Bộ binh.

D. 1847 - 1895, Quan Ngự sử.

10. Hãy chỉ ra năm sinh và năm mất của Nguyễn Thiện Thuật?

A. 1844 - 1926.

B. 1843 - 1922.

C. 1840 - 1925.

D. 1834 - 1920.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

A

D

C

D

B

D

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống.... Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm