Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình SGK môn Sử kèm đáp án. Giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài đồng thời học tốt môn Sử lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là gì?

A. Tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.

B. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu.

C. Khôi phục và phát triển kinh tế.

D. Phát triển văn hoá, giáo dục.

2. Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Xây dựng vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

C. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

D. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.

3. Tác động của "Chính sách kinh tế mới" đối với nước Nga là gì?

A. Đời sống nhân dân được cải thiện.

B. Sản lượng nông - công nghiệp (1925) đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.

C. Các ngành kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng.

D. Tất cả đều đúng.

4. Lê-nin, người đứng đầu nhà nước Xô Viết mất vào thời gian nào?

A. 20/01/1924.

B. 01/12/1924.

C. 21/01/1924.

D. 11/01/1924.

5. Tên gọi Liên Xô là viết tắt của:

A. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

B. Liên hiệp các Xô Viết.

C. Liên minh các Xô Viết.

D. Liên hiệp các Cộng hòa Xô Viết.

6. Hãy chỉ ra những kết quả mà nhân dân Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục thời kì 1925 - 1941.

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. (3)

B. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. (1)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Thanh toán xong nạn mù chữ. (2)

7. Nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tiến hành trong giai đoạn nào?

A. 1925 - 1940.

B. 1924 - 1937.

C. 1925 - 1941.

D. 1926 - 1940.

8. Việc thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô theo đường lối ưu tiên phát triển:

A. Công nghiệp.

B. Công nghiệp nặng.

C. Công nghiệp nhẹ.

D. Nông nghiệp và thuỷ sản.

9. Chính sách Kinh tế mới ở Nga được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

A. 1921 - 1925.

B. 1920 - 1924.

C. 1920 - 1925.

D. 1921 - 1923.

10. Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là:

A. Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn.

B. Đều hoàn thành trước thời hạn 6 tháng.

C. Đều thực hiện trong 5 năm.

D. Đều hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

C

A

C

C

B

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 404
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm