Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài SGK môn Văn lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Hình ảnh nào không xuất hiện trong đoạn văn miêu tả sự ngang ngược và tội ác của giặc trong Hịch tướng sĩ?

A. Trâu ngựa.

B. Dê chó.

C. Hổ đói.

D. Cú diều.

2. Trong tác phẩm Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn yêu cầu tướng sĩ phải thực hiện điều gì?

A. Hành động đề cao bài học cảnh giác. (1)

B. Chăm chỉ huấn luyện cho quân sĩ, tập dượt cung tên. (2)

C. Tích cực tìm hiểu cuốn sách "Binh thư yếu lược". (3)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

3. Phần kết luận của một bài hịch thường nên lên những vấn đề gì?

A. Nêu chủ trương cụ thể và kêu gọi đấu tranh.

B. Nhận định tình hình, phân tích phải trái để tạo lòng căm thù giặc cảu người nghe.

C. Nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng.

D. Nêu ra vấn đề cần đề cập đến trong bài hịch.

4. Từ nào có thể thay thế từ "vui lòng" trong câu "Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng" trong tác phẩm Hịch tướng sĩ?

A. cam lòng.

B. mặc kệ.

C. cam chịu.

D. bình thường.

5. Trần Quốc Tuấn đã sử dụng biện pháp tu từ nào để lột tả sự ngang nhiên, láo xược và tàn ác của quân giặc xâm lược trong tác phẩm Hịch tướng sĩ?

A. Hoán dụ

B. Ẩn dụ.

C. Nhân hóa.

D. Vật hóa.

6. "Hịch tướng sĩ là [...] bất hủ phản ánh lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của dân tộc ta". Cụm từ nào điền vào chỗ trống trong câu văn trên cho phù hợp?

A. lời hịch vang dậy núi sông.

B. áng thiên cổ hùng văn.

C. bài văn chính luận xuất sắc.

D. tiếng kèn xuất quân.

7. Kết cấu chung của thể hịch thường gồm mấy phần?

A. Hai phần.

B. Bốn phần.

C. Ba phần.

D. Năm phần.

8. Trần Quốc Tuấn sử dụng giọng văn nào để phê phán những hành động sai trái của các tướng sĩ dưới quyền trong tác phẩm Hịch tướng sĩ?

A. Nhẹ nhàng, thân tình.

B. Bông đùa, hóm hỉnh.

C. Nghiêm khắc, nặng nề.

D. Mạt sát thậm tệ.

9. Tác giả đã sử dụng biện pháp gì khi nêu gương các bậc trung thần nghĩa sĩ ở phần mở đầu bài Hịch tướng sĩ?

A. Liệt kê.

B. Cường điệu.

C. So sánh.

D. Nhân hóa.

10. Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì?

A. Truyện thơ.

B. Văn biền ngẫu.

C. Văn vần.

D. Văn xuôi.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

A

A

B

B

B

C

A

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 2.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Ngữ văn Xem thêm