Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 50: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 50: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 50: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu). Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Ngữ văn lớp 8 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Tên nước ta thời nhà Lí là gì?

A. Đại Việt.

B. Đại Cồ Việt.

C. Việt Nam.

D. Vạn Xuân.

2. Ý nghĩa của từ "phong tục" là gì?

A. Thói quan hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ của một dân tộc, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

B. Thói quen và tục lệ lành mạnh đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được mọi người công nhận và làm theo.

C. Những thói quen, tục lệ lạc hậu được truyền lại từ trước đến nay.

D. Những suy nghĩ và nếp sống của một lớp người nào đó.

3. Nhận đinh nào nói đúng nhất ý nghĩa của câu: "Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi"? (Chiếu dời đô)

A. Nhấn mạnh cảnh điêu đứng của nhân dân ta dưới thời Đinh, Lê. (1)

B. Cả (1), (2), (3) đều sai.

C. Khẳng định việc đóng đô ở vùng núi Hoa Lư của hai nhà Đinh, Lê là không còn thích hợp. (2)

D. Khẳng định công lao của hai triều Đinh, Lê. (3)

4. Ý nào nói đúng nhất mục đích của thể chiếu?

A. Kêu gọi cổ vũ mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

B. Miêu tả phong cảnh, kể sự việc.

C. Ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

D. Giãi bày tình cảm của người viết.

5. Bố cục của bài Chiếu dời đô gồm mấy phần?

A. Hai phần.

B. Bốn phần.

C. Năm phần.

D. Ba phần.

6. Hãy sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự lí lẽ mà Lí Công Uẩn đưa ra để khẳng định việc dời đô là cần thiết

a. Thuyết phục người nghe bằng cách chỉ rõ những điều kiện thuận lợi của thành Đại La. (1)

b. Tác giả đưa ra những dẫn chứng lịch sử chứng tỏ việc dời đô xưa nay không phải là tùy tiện, trái lại luôn đáp ứng yêu cầu của các vương triều phong kiến, phù hợp với ý dân và mệnh trời. (2)

c. Kết luận: Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời". (3)

d. Kinh đô Hoa Lư không thích hợp nữa bởi nó không đáp ứng được những yêu cầu trên. (4)

A. (1) - (2) - (3) - (4).

B. (2) - (4) - (1) - (3)

C. (4) - (3) - (2) - (1).

D. (3) - (4) - (2) - (1).

7. Từ nào có thể thay thế từ "mưu toan" trong cụm từ "mưu toan nghiệp lớn"?

A. âm mưu.

B. mưu hại.

C. mưu sinh.

D. mưu tính.

8. Chiếu dời đô của Lí Thái Tổ có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với mọi người dân là vì lý do nào?

A. Phản ánh được tinh thần độc lập tự cường của quốc gia Đại Việt.

B. Phản ánh được ý nguyện của nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa tình và lí. C. Phản ánh được ý nguyện của tầng lớp thống trị.

D. Giúp dân tộc có khả năng chống lại các cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc.

9. Tên kinh đô cũ của hai triều Đinh, Lê là gì?

A. Thăng Long.

B. Huế.

C. Hoa Lư.

D. Cổ Loa.

10. Câu nào dưới đây diễn tả đúng nghĩa của từ "Thắng địa" trong Chiếu dời đô?

A. Là nơi có phong cảnh và địa thế hẹp.

B. Là nơi núi non hiểm trở.

C. Là nơi cao ráo, thoáng mát.

D. Là nơi có sông ngòi bao quanh.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 50: Chiếu dời đô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C

D

B

D

B

C

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 50: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
6 2.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Ngữ văn Xem thêm